ČR / Jihočeský kraj / Strakonice / Strakonice /

Muzeum středního Pootaví Strakonice

Od 30. 6. 2018 probíhá v prostorách muzea plánovaná rekonstrukce a to až do poloviny roku 2021.

Kalendář akcí nahoru

Datum konáníAkceDruh
16. 3. 2020 – 31. 12. 2021Jedeme onlineOnline aktivity
Zámek 1, Strakonice, 386 01
http://www.muzeum-st.cz
Telefon: +420 380 422 608
Mobil:
E-mail: informace@muzeum-st.cz
Poslední aktualizace: 2015
Je členem AMG: ano
Zřizovatel obecně:
Zřizovatel název: Jihočeský kraj
Expozice: Muzeum založené v roce 1894 spravuje stálé expozice v prostorách nově zrekonstruovaného strakonického hradu a od roku 2008 také unikátní areál Středověkého vodního mlýna v Hoslovicích. Vlastní mimořádnou expozici dud a dudáctví v Čechách, motocykly a další exponáty legendární značky ČZ, expozici připomínající Rožmberky a řád maltézských rytířů na Strakonicku, vyhlídkovou věž Rumpál, unikátní kapitulní síň s ambitem a dochovanými nástěnnými malbami a další expozice vztahující se k historii regionu a také národní kulturní památku vodního mlýna v Hoslovicích s funkčním mlecím zařízením a novou etnografickou expozicí Ze života šumavského Podlesí.
Obory: Archeologie, Barokní a rokokové umění, Dokumentace vědy, techniky a práce – obecně, osobnosti, Doprava, letectvo, Hrady, zámky, tvrze, rozhledny, vyhlídkové věže, Hudba – dějiny, hudební nástroje, osobnosti, Novověké dějiny, Numismatika, medailérství, mincovnictví, Renesanční umění, Řemeslná výroba, cechy, družstva, Sochařství, Středověké dějiny, Šlechtické, měšťanské, lidové interiéry, nábytek, Vlastivěda regionu

Ředitelka: PhDr. Ivana Říhová

Telefon: +420 380 422 600
E-mail: ivana.rihova@muzeum-st.cz
Otevřeno: sezónně
Zavřeno: pondělí
Měsíce Dny Hodiny
IV.–V., IX.–X.Út–Ne9–16
VI.–VIII.Po–Ne9–17
Vstupné základní: 50 Kč
Vstupné snížené: 25 Kč
Vstupné speciální: rodinné a sdružené vstupné, skupinové slevy, školní skupiny
Vstupné volné: děti do 6 let, osoby se zdravotním a mentálním postižením, členové Asociace muzeí a galerií ČR, KPVU, Unie výtvarných umělců, členové Svazu muzeí na Slovensku, zaměstnanci Národního památkového ústavu, členové ICOM a obdobných zahraničních asociací muzeí a galerií
Poplatky: výklad v cizím jazyce, turistické fotografování
Pouze s průvodcem: ne
Možnost odborného výkladu: ano
Nutné výklad objednat: ne
Výklad v jiném jazyce: Angličtina, němčina, možnost zapůjčení cizojazyčných textů.
Popisky v jiném jazyce: ne
Jazyk popisků:
Poslední návštěva: 45 min. před uzavřením
Doba prohlídky: 45 min.
Počet návštěvníků pro průvodce: 10
Počet návštěvníků pro vstup: Nestanoveno.
Suvenýry: ano
Občerstvení: ano
Bezbariérový přístup: ne
Šatna: ano
WC: ano
Služby: Tištěné komentáře v jednotlivých expozicích v cizích jazycích. Několik prohlídkových okruhů. Sdružené vstupné na všechny objekty muzea.
Umístění: Areál strakonického hradu.
Budova: Původní, unikátně dochovaný, středověký hrad ze 14. století s renesančními a barokními úpravami.
Památkově chráněná budova: Národní kulturní památka.
Rok založení: 1894
Charakter muzea:
Specializace: Dudy a dudáctví, motocykly ČZ, Rožmberkové a řád maltézských rytířů na Strakonicku, kapitulní síň s ambitem a unikátním cyklem nástěnných maleb.
Specifická sbírka: Dudy a dudáctví.
Je sbírka vystavena? ano
Evidenční číslo sbírky zapsané v CES:
Instalace stálé expozice z roku: 1937
Poslední změny z roku: 2012
Katalog k expozici? ne
Pořádá muzeum výstavy? ano
Tématika výstav: Výtvarné umění, materiálové výstavy ze sbírek muzea, etnografické, archeologické, historické a fotografické výstavy. Vánoční a velikonocční výstavy.
Tip pro návštěvníky: Návštěva vyhlídkové věže Rumpál.
Zajímavost: Středověké nástěnné malby v kapitulní síni.
Periodika:
Online katalog sbírky:
Název: Knihovna Muzea středního Pootaví Strakonice
Zaměření: Odborná regionální literatura včetně periodik, zvláští důraz kladen na téma dudáctví. Součástí fondu je i tzv. Plánkova knihovna - soubor knih strakonického vlastence Jana Vlastislava Plánka a fond starých tisků a rukopisů
Adresa: Zámek 1
Město: Strakonice
PSČ: 386 01
Telefon: +420 380 422 605
Mobil:
E-mail: ludmila.vilankova@muzeum-st.cz
Web: http://www.muzeum-st.cz/
Sigla: STE301
Evidenční číslo knihovny na MK ČR:
Počet svazků:
Speciální sbírky:

Otevírací doba knihovny

MěsíceDnyHodiny
Po předchozí domluvě

Kontakty knihovny

Vedoucí knihovny: Ludmila Vilankova

Telefon: +420 380 422 605
E-mail: Ludmila.vilankova@muzeum-st.cz
Adresa:Zámek 1, Strakonice 386 01
Poslední změna: 14.8.2019 9:20

Na Adresář muzeí a galerií ČR – databázi a její elektronickou verzi – se vztahuje právo pořizovatele, tj. Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s. (AMG). Údaje o jednotlivých institucích jsou chráněny autorským zákonem. Jakékoliv jejich kopírování či zneužití je nezákonné a ochrana práv vlastníka dat bude důsledně prosazována právní cestou.

Za aktuálnost údajů uvedených v Adresáři muzeí a galerií ČR odpovídají samotné instituce. Data jsou pravidelně aktualizována na základě jejich zaslaných podkladů.

nahoru