ČR / Jihočeský kraj / Strakonice / Strakonice /

Muzeum středního Pootaví Strakonice

Kalendář akcí nahoru

Datum konáníAkceDruh
1. 3. 2024 – 29. 12. 2025130 let muzeaVýstavy
3. 5. 2024 – 23. 6. 2024DDM Strakonice: Naše Strakonice, tady žijeme Výstavy
15. 5. 2024 – 23. 6. 2024Daniel Becher: ObrazyVýstavy
Zámek 1, Strakonice, 386 01
http://www.muzeum-st.cz
Telefon: +420 380 422 608
Mobil:
E-mail: informace@muzeum-st.cz
Poslední aktualizace: 2024
Je členem AMG: ano
Zřizovatel obecně: Kraj
Zřizovatel název: Jihočeský kraj
Expozice: Muzeum založené roku 1894 sídlí v prostorách strakonického hradu, národní kulturní památky. Muzeum po náročné rekonstrukci v roce 2022 otevřelo nové a zcela unikátní expozice. Prohlédnout si můžete jedinečnou expozici dud a dudáctví, loutek, historie textilní výroby, zbraní a motocyklů značky ČZ a v neposlední řadě i expozici věnovanou Suverénnímu řádu maltézských rytířů. Čekají na vás například modely lodí galera a karaka, interiér sanitního vlaku, faksimile Donační listiny Karla V., předválečný motocykl ČZ 500 či závodní motocykl ČZ 125 z roku 1957. Vše je doplněno o nejrůznější interaktivity nejen pro děti. Otevřené jsou opět také prostory kapitulní síně a ambitu, prostory černé kuchyně a také vyhlídková věž Rumpál. Vybudovány byly i nové edukační a přednáškové sály a knihovna.
Obory: Archeologie, Barokní a rokokové umění, Dokumentace vědy, techniky a práce – obecně, osobnosti, Doprava, letectvo, Hrady, zámky, tvrze, rozhledny, vyhlídkové věže, Hudba – dějiny, hudební nástroje, osobnosti, Novověké dějiny, Numismatika, medailérství, mincovnictví, Renesanční umění, Řemeslná výroba, cechy, družstva, Sochařství, Středověké dějiny, Šlechtické, měšťanské, lidové interiéry, nábytek, Vlastivěda regionu

Ředitelka: PhDr. Ivana Říhová

Telefon: +420 380 422 600
E-mail: ivana.rihova@muzeum-st.cz
Otevřeno: sezónně
Zavřeno: pondělí
Měsíce Dny Hodiny
III.–XII.Út–Ne9–17
Vstupné základní: 110 Kč (okruh 1 + 2)
Vstupné snížené: 55 Kč
Vstupné speciální: 240 Kč (rodinné)
Vstupné volné: děti do 6 let, osoby se zdravotním a mentálním postižením, členové Asociace muzeí a galerií ČR, KPVU, Unie výtvarných umělců, členové Svazu muzeí na Slovensku, členové ICOM a obdobných zahraničních asociací muzeí a galerií
Poplatky: výklad v cizím jazyce, turistické fotografování
Pouze s průvodcem: ne
Možnost odborného výkladu: ano
Nutné výklad objednat: ano
Výklad v jiném jazyce: Angličtina, němčina.
Popisky v jiném jazyce: ano
Jazyk popisků: Angličtina
Poslední návštěva: 60 min. před uzavřením.
Doba prohlídky: 60–90 min.
Počet návštěvníků pro průvodce: 10
Počet návštěvníků pro vstup:
Suvenýry: ano
Občerstvení: ne
Bezbariérový přístup: ne
Šatna: ano
WC: ano
Služby: Tištěné komentáře v jednotlivých expozicích v cizích jazycích. Několik prohlídkových okruhů. Sdružené vstupné na všechny objekty muzea.
Umístění: Areál strakonického hradu.
Budova: Původní, unikátně dochovaný, středověký hrad ze 14. století s renesančními a barokními úpravami.
Památkově chráněná budova: Národní kulturní památka.
Rok založení: 1894
Charakter muzea: Vlastivědné se specializací
Specializace: Dudy a dudáctví, řád maltézských rytířů, motocykly značky ČZ.
Specifická sbírka: Dudy a dudáctví, motocykly značky ČZ.
Je sbírka vystavena? ano
Evidenční číslo sbírky zapsané v CES: MSR/002-05-10/181002
Instalace stálé expozice z roku: 2022
Poslední změny z roku: 2022
Katalog k expozici? ne
Pořádá muzeum výstavy? ano
Tématika výstav: Výtvarné umění, materiálové výstavy ze sbírek muzea, etnografické, archeologické, historické a fotografické výstavy. Vánoční a velikonoční výstavy.
Tip pro návštěvníky: Vyhlídková věž Rumpál, kapitulní síň s přilehlým ambitem a unikátní nástěnnou výmalbou.
Zajímavost: Středověké nástěnné malby v kapitulní síni.
Periodika:
Online katalog sbírky:
Název: Knihovna Muzea středního Pootaví Strakonice
Zaměření: Odborná regionální literatura včetně periodik, zvláští důraz kladen na téma dudáctví. Součástí fondu je i tzv. Plánkova knihovna - soubor knih strakonického vlastence Jana Vlastislava Plánka a fond starých tisků a rukopisů
Adresa: Zámek 1
Město: Strakonice
PSČ: 386 01
Telefon: +420 380 422 605
Mobil:
E-mail: ludmila.vilankova@muzeum-st.cz
Web: https://muzeum-st.cz/muzeum-strakonice/muzejni-knihovna
Sigla: STE301
Evidenční číslo knihovny na MK ČR:
Počet svazků:
Speciální sbírky:

Otevírací doba knihovny

MěsíceDnyHodiny
Po předchozí domluvě

Kontakty knihovny

Vedoucí knihovny: Ludmila Vilankova

Telefon: +420 380 422 605
E-mail: Ludmila.vilankova@muzeum-st.cz
Adresa:Zámek 1, Strakonice 386 01
Poslední změna: 7. 3. 2024 11:56

Na Adresář muzeí a galerií ČR – databázi a její elektronickou verzi – se vztahuje právo pořizovatele, tj. Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s. (AMG). Údaje o jednotlivých institucích jsou chráněny autorským zákonem. Jakékoliv jejich kopírování či zneužití je nezákonné a ochrana práv vlastníka dat bude důsledně prosazována právní cestou.

Za aktuálnost údajů uvedených v Adresáři muzeí a galerií ČR odpovídají samotné instituce. Data jsou pravidelně aktualizována na základě jejich zaslaných podkladů.

nahoru