ČR / Jihomoravský kraj / Břeclav / Břeclav / Městské muzeum a galerie Břeclav, příspěvková organizace /

Městské muzeum a galerie Břeclav, příspěvková organizace – Synagoga

Pobočka instituce: Městské muzeum a galerie Břeclav, příspěvková organizace

U tržiště 10, Břeclav, 690 02
http://www.muzeumbv.cz
Telefon: +420 519 326 636
Fax: +420 519 322 729
E-mail: info@muzeumbv.cz
Poslední aktualizace: 2016
Je členem AMG: ano
Zřizovatel obecně:
Zřizovatel název:
Expozice: Židovská Břeclav – o dějinách židovské komunity v regionu 1414–1938.
Obory: Archeologie, Betlémy, Církve – dějiny, liturgické předměty, Dějiny 20. století, Domácnost – vybavení, nářadí, bytová kultura, Druhá světová válka, fortifikační stavby ČSR, Etnografie, Fotografie, fotografická technika, Historické pohlednice, Historie, regionální historie, osobnosti, Hračky, loutky, Knihovny, knižní kultura, Lidové umění, Malířství, kresba, grafika, Novověké dějiny, Odívání, textil, doplňky, krajky, obuv, Sakrální stavby a interiér, Současné výtvarné umění, Vánoce, Velikonoce, zvykosloví, Vlastivěda regionu, Výtvarné umění – dějiny, umělecké sbírky, osobnosti, Železnice, Židé – dějiny, holocaust

Ředitelka: Ing. Jana Kramářová

Telefon: +420 733 165 333
E-mail: jana.kramarova@muzeumbv.cz
Otevřeno: celoročně
Zavřeno: pondělí
Měsíce Dny Hodiny
I.–XII.Út–Ne10–17
Vstupné základní: 50 Kč
Vstupné snížené: 25 Kč (senioři nad 65 let, studenti ISIC, OP a děti od 6 do 15 let)
Vstupné speciální: 50 Kč (společná vstupenka Synagoga a Lichtenštejnský dům)
Vstupné volné: děti do 6 let, ZTP, AMG, ICOM, ICOMOS, Zväz múzeí na Slovensku, NPÚ
Poplatky: 20 Kč (fotografování)
Pouze s průvodcem: ne
Možnost odborného výkladu: ano
Nutné výklad objednat: ne
Výklad v jiném jazyce:
Popisky v jiném jazyce: ano
Jazyk popisků: Angličtina, němčina.
Poslední návštěva: nestanoveno
Doba prohlídky: 90 min.
Počet návštěvníků pro průvodce: nestanoveno
Počet návštěvníků pro vstup: nestanoveno
Suvenýry: ano
Občerstvení: ne
Bezbariérový přístup: ne
Šatna: ano
WC: ano
Služby: Prodej publikací, sál s vynikající akustikou pro pořádání koncertů a přednášek, konání svatebních obřadů.
Umístění: Ústí hlavní třídy do náměstí.
Budova: Zrekonstruovaná budova pocházející z 80. let 19. století. Dílo významného vídeňského architekta Maxe Fleischera.
Památkově chráněná budova: Ano. Kulturní památka.
Rok založení: 1995
Charakter muzea:
Specializace: Dějiny židovské komunity v regionu a holokaust, národopisná oblast Podluží (kroje, zvykosloví, obyčeje), dějiny regionu 19. a 20. století.
Specifická sbírka:
Je sbírka vystavena? ne
Evidenční číslo sbírky zapsané v CES: MBC/002-04-24/101 002
Instalace stálé expozice z roku: 2009
Poslední změny z roku: 2010
Katalog k expozici? ano
Pořádá muzeum výstavy? ano
Tématika výstav: Fotografické, výtvarné, odborné výstavy na téma židovství.
Tip pro návštěvníky: Trojrozměrné předměty dokumentující židovské náboženství a původní vybavení břeclavské synagogy (např. stříbrné ukazovátko na Tóru z roku 1826).
Zajímavost: Večerní prohlídky synagogy při příležitosti Muzejních nocí, koncertů či přednášek, adventní inspirace v synagoze – vždy sobota před první adventní nedělí. Benefiční akce a komentované prohlídky židovského hřbitovního areálu v Břeclavi.
Periodika:
Online katalog sbírky:
Poslední změna: 14.8.2019 9:58

Na Adresář muzeí a galerií České republiky – databázi a její elektronickou verzi – se vztahuje právo pořizovatele, tj. Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s. (AMG), ve smyslu autorského zákona. Údaje o jednotlivých institucích v Adresáři jsou chráněny autorským zákonem. Jakékoliv jejich kopírování a zneužití je nezákonné a ochrana práv vlastníka dat bude důsledně prosazována právní cestou.

Za aktuálnost údajů v Adresáři odpovídají samy muzea a galerie. Údaje jsou pravidelně aktualizovány na základě zaslaných podkladů od jednotlivých institucí.

nahoru