ČR / Jihomoravský kraj / Znojmo / Cornštejn, kat. území Bítov /

Jihomoravské muzeum ve Znojmě, příspěvková organizace – Zřícenina hradu Cornštejn

Pobočka instituce: Jihomoravské muzeum ve Znojmě, příspěvková organizace

Cornštejn, Cornštejn, kat. území Bítov, 671 10
http://www.muzeumznojmo.cz
Telefon: +420 515 282 211, +420 604 891 875 (v sezóně)
Fax: +420 515 282 222
E-mail: info@muzeumznojmo.cz
Poslední aktualizace: 2017
Je členem AMG: ano
Zřizovatel obecně:
Zřizovatel název:
Expozice: Hrad postaven v 1. polovině 14. století jako pevnost v linii hradů chránících jižní hranici českého státu. Od roku 1343 v držení pánů z Lichtenburka, v roce 1464 dobyt vojskem Jiřího z Poděbrad. Nově opevňován Krajíři z Krajku, na poč. 16. století bylo opevnění rozšířeno o bašty proti dosahu soudobého dělostřelectva a naposled posíleno v roce 1542 v souvislosti s tureckým nebezpečím. Od konce 16. století zpustlý. Nynější podoba hradu je výsledkem rozsáhlé rekonstrukce, kterou v 70. letech 20. století provádělo tehdejší Krajské středisko státní památkové péče a ochrany přírody v Brně. Rekonstrukce či dostavba nebyla dokončena a v polovině 80. let byl hrad převeden do správy Jihomoravského muzea ve Znojmě, které nyní zajišťuje nejnutnější sanační práce umožňující zpřístupnění zříceniny veřejnosti.
Obory: Hrady, zámky, tvrze, rozhledny, vyhlídkové věže
Otevřeno: sezónně
Zavřeno:
Měsíce Dny Hodiny
VI.–IX.Po–Ne9–17
Vstupné základní: 80 Kč
Vstupné snížené: 50 Kč; důchodci 60 Kč
Vstupné speciální: důchodci nad 65 let 25% sleva; rodinný pas 50% sleva; senior pas 20% sleva; Sphere card 20% sleva; jízdenky IDS JMK 20% sleva
Vstupné volné: děti do 6 let, AMG, ICOM, NPÚ, Zväzu múzeí na Slovensku, ZTP/P
Poplatky:
Pouze s průvodcem: ano
Možnost odborného výkladu: ano
Nutné výklad objednat: ne
Výklad v jiném jazyce:
Popisky v jiném jazyce: ano
Jazyk popisků: Němčina.
Poslední návštěva: 16.15 hod.
Doba prohlídky: 45 min.
Počet návštěvníků pro průvodce: 35
Počet návštěvníků pro vstup: 35
Suvenýry: ano
Občerstvení: ano
Bezbariérový přístup: ne
Šatna: ne
WC: ano
Služby: Představení skupin historického šermu, kulturní programy.
Umístění: Nad vranovskou přehradní nádrží.
Budova:
Památkově chráněná budova: Kulturní památka. Státní seznam nemovitých památek č. 6206.
Rok založení: 1878
Charakter muzea:
Specializace:
Specifická sbírka:
Je sbírka vystavena? ne
Evidenční číslo sbírky zapsané v CES:
Instalace stálé expozice z roku:
Poslední změny z roku:
Katalog k expozici? ne
Pořádá muzeum výstavy? ne
Tip pro návštěvníky: Rekreační oblast, vyhlídka, koupání. Součástí projektu "Klíč k památkám".
Zajímavost: Léto na Cornštejně – vystoupení skupin historického šermu, divadelní a hudební vystoupení.
Periodika:
Online katalog sbírky:
Poslední změna: 14.8.2019 7:46

Na Adresář muzeí a galerií České republiky – databázi a její elektronickou verzi – se vztahuje právo pořizovatele, tj. Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s. (AMG), ve smyslu autorského zákona. Údaje o jednotlivých institucích v Adresáři jsou chráněny autorským zákonem. Jakékoliv jejich kopírování a zneužití je nezákonné a ochrana práv vlastníka dat bude důsledně prosazována právní cestou.

Za aktuálnost údajů v Adresáři odpovídají samy muzea a galerie. Údaje jsou pravidelně aktualizovány na základě zaslaných podkladů od jednotlivých institucí.

nahoru