ČR / Jihomoravský kraj / Znojmo / Znojmo /

Jihomoravské muzeum ve Znojmě, příspěvková organizace

Kalendář akcí nahoru

Datum konáníAkceDruh
1. 1. 2020 – 31. 12. 2020Archeologie onlineOnline aktivity
1. 1. 2020 – 31. 12. 2020Sbírky Jihomoravského muzea ve Znojmě onlineOnline aktivity
1. 1. 2020 – 31. 12. 2020Výstavy a expozice na YouTube kanálu muzeaOnline aktivity
Přemyslovců 129/8, Znojmo, 669 02
http://www.muzeumznojmo.cz
Telefon: +420 515 282 211
Fax: +420 515 282 222
E-mail: info@muzeumznojmo.cz
Poslední aktualizace: 2017
Je členem AMG: ano
Zřizovatel obecně: Kraj
Zřizovatel název: Jihomoravský kraj
Expozice: Minoritský klášter: Neživá příroda Znojemska – z pohledu regionální geologie vznik a vývoj území, které leží na rozhraní dvou zcela odlišných orografických soustav – Českého masívu a karpatské soustavy. Geologickou a petrografickou část expozice doplňuje ukázkami nerostů z našich i zahraničních klasických nalezišť instalace mineralogického systému a také regionální topografický přehled minerálů, mezi něž patří rovněž i moravské vltavíny. Vznik a vývoj života je v regionální expozici doložen nálezy fosilní flóry a fauny. Archeologie – ucelený obraz o pravěkém, raně historickém a středověkém osídlení jižní a jihozápadní Moravy. Pozornost návštěvníků upoutají nádoby mladoeneolitické kultury s moravskou malovanou keramikou, charakteristické červeno-žlutými ornamenty a soškami žen. Tuto kulturu právě ve Znojmě v roce 1888 objevil a popsal významný moravský archeolog, notář Jaroslav Palliardi. Zbraně Orientu – vystavené orientální zbraně pocházející ze zemí bývalé Osmanské říše, Persie, Indie, Číny, Japonska a Indonésie jsou cenné především vysokou úrovní umělecko-řemeslného zpracování. Sbírku s několika unikátními kusy zakoupilo znojemské muzeum v roce 1921 od příznivce muzea, probošta olomoucké kapituly, barona Maxe Mayera z Ahrdorffu. Černé řemeslo – expozice černého řemesla, instalovaná v gotickém ambitu bývalého kláštera minoritů, prezentuje výrobky znojemských kovářů a zámečníků od konce 16. století do 2. poloviny 19. století. Posláním expozice není ukázat chronologický vývoj kovodělného řemesla na Znojemsku, ale seznámit návštěvníka s krásou výrobků a řemeslnou dovedností tohoto druhu umělecké výroby našich předků. Živá příroda Znojemska.
Obory: Archeologie, Dokumentace vědy, techniky a práce – obecně, osobnosti, Geologie a mineralogie, drahé kameny, Gotické umění, Historie, regionální historie, osobnosti, Keramika, Kovářství, Mimoevropské kultury, Pravěk, Sakrální stavby a interiér, Umělecké řemeslo, užité umění, design, Vlastivěda regionu, Vojenství – dějiny, zbraně, fortifikace
Otevřeno: celoročně
Zavřeno:
Měsíce Dny Hodiny
I.–XII.Po–St, Pá9–11.30, 12–17
I.–XII.Čt9–11.30, 12–17.45
V.–IX.So–Ne9–11.30, 12–17
Vstupné základní: 50 Kč; 80 Kč (kombinované vstupné Minoritský klášter a Dům umění)
Vstupné snížené: 30 Kč; 38 Kč důchodci; 40 Kč (kombinované vstupné Minoritský klášter a Dům umění)
Vstupné speciální: důchodci nad 65 let 25% sleva; rodinný pas 50% sleva; senior pas 20% sleva; Sphere card 20% sleva; jízdenky IDS JMK 20% sleva
Vstupné volné: děti do 6 let, členové AMG ČR, Zväzu múzeí na Slovensku, ICOM a zaměstnanci NPÚ, ZTP/P
Poplatky:
Pouze s průvodcem: ne
Možnost odborného výkladu: ano
Nutné výklad objednat: ano
Výklad v jiném jazyce:
Popisky v jiném jazyce: ne
Jazyk popisků:
Poslední návštěva: 16.30 hod.
Doba prohlídky: 45 min.
Počet návštěvníků pro průvodce:
Počet návštěvníků pro vstup:
Suvenýry: ano
Občerstvení: ano
Bezbariérový přístup: ano
Šatna: ano
WC: ano
Služby:
Umístění: Znojmo.
Budova: Původně gotický klášter minoritů z pol. 13. století, později klášter františkánů.
Památkově chráněná budova: Kulturní památka. Ústřední seznam kulturních památek 6944/33.
Rok založení: 1878
Charakter muzea:
Specializace: Vlastivědné muzeum.
Specifická sbírka: Orientální zbraně, numismatická sbírka, vltavíny, vranovská a znojemská keramika.
Je sbírka vystavena? ano
Evidenční číslo sbírky zapsané v CES:
Instalace stálé expozice z roku:
Poslední změny z roku: 2007
Katalog k expozici? ne
Pořádá muzeum výstavy? ano
Tématika výstav: Přírodověda, historie, výtvarné umění.
Tip pro návštěvníky: Část gotického ambitu a torzo klášterního chrámu.
Zajímavost: Dochovaná část původního gotického ambitu. V klášteře minoritů byl v létech 1279-97 pohřben český král Přemysl Otakar II.
Periodika:
Online katalog sbírky:
Poslední změna: 14.8.2019 7:46

Na Adresář muzeí a galerií České republiky – databázi a její elektronickou verzi – se vztahuje právo pořizovatele, tj. Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s. (AMG), ve smyslu autorského zákona. Údaje o jednotlivých institucích v Adresáři jsou chráněny autorským zákonem. Jakékoliv jejich kopírování a zneužití je nezákonné a ochrana práv vlastníka dat bude důsledně prosazována právní cestou.

Za aktuálnost údajů v Adresáři odpovídají samy muzea a galerie. Údaje jsou pravidelně aktualizovány na základě zaslaných podkladů od jednotlivých institucí.

nahoru