ČR / Jihomoravský kraj / Znojmo / Znojmo / Jihomoravské muzeum ve Znojmě, příspěvková organizace /

Jihomoravské muzeum ve Znojmě, příspěvková organizace – Dům umění

Pobočka instituce: Jihomoravské muzeum ve Znojmě, příspěvková organizace

Masarykovo nám. 11, Znojmo, 669 45
http://www.muzeumznojmo.cz
Telefon: +420 515 226 529
Fax: +420 512 282 222
E-mail: info@muzeumznojmo.cz
Poslední aktualizace: 2017
Je členem AMG: ano
Zřizovatel obecně:
Zřizovatel název:
Expozice: Umělecko-historickou expozici „Staré umění Znojemska“ tvoří kolekce 50 obrazů a soch vážících se k uměleckému dědictví jihozápadní Moravy. Ve sbírce gotického umění vyniká především Madona znojemská, dílo Mistra michelské madony, jež vzniklo v moravském prostředí ve třicátých letech 14. století a řadí se k unikátním památkám svého druhu u nás. Nejstarším exponátem expozice je tzv. Znojemská Libuše, představující portrét královny, jehož vznik je kladen do konce 13. století. Konvolut Madon, vytvářených od konce 14. do počátku 16. století, dokládá vyspělé gotické umění jižní Moravy. Dobu baroka charakterizuje cenná kolekce sochařských a malířských děl, v níž jsou zastoupena významná díla umělců pracujících většinou pro interiéry zdejších klášterů a kostelů. Stálá expozice z díla medailéra, akademického sochaře J. T. Fischera představuje průřez tvorbou znojemského rodáka, žáka prof. O. Španiela, který svým dílem patří k významným moravským tvůrcům drobné plastiky. Stálá expozice numismatická „Mince zemí koruny české“ ze sbírek Josefa Květoně. V roce 2007 byla otevřena nová expozice numismatiky.
Obory: Barokní a rokokové umění, Církve – dějiny, liturgické předměty, Gotické umění, Historie, regionální historie, osobnosti, Malířství, kresba, grafika, Numismatika, medailérství, mincovnictví, Renesanční umění, Sochařství
Otevřeno: celoročně
Zavřeno: pondělí, neděle
Měsíce Dny Hodiny
I.–XII.Út–So9–11.30, 12–17
I.–XII.Ne14–17
Vstupné základní: 80 Kč
Vstupné snížené: 40 Kč
Vstupné speciální: důchodci nad 65 let 25% sleva; rodinný pas 50% sleva; senior pas 20% sleva; Sphere card 20% sleva; jízdenky IDS JMK 20% sleva
Vstupné volné: děti do 6 let, členové AMG ČR, Zväzu múzeí na Slovensku, ICOM a zaměstnanci NPÚ, ZTP/P
Poplatky:
Pouze s průvodcem: ne
Možnost odborného výkladu: ano
Nutné výklad objednat: ne
Výklad v jiném jazyce:
Popisky v jiném jazyce: ano
Jazyk popisků: Angličtina.
Poslední návštěva: 16.30 hod.
Doba prohlídky: 30 min.
Počet návštěvníků pro průvodce: 10
Počet návštěvníků pro vstup:
Suvenýry: ano
Občerstvení: ano
Bezbariérový přístup: ne
Šatna: ano
WC: ano
Služby:
Umístění: Na hlavním městském náměstí.
Budova: Renesanční patricijský palác z let 1549-50.
Památkově chráněná budova: Kulturní památka. Ústřední seznam kulturních památek 6944/63
Rok založení: 1878
Charakter muzea:
Specializace: Dějiny umění.
Specifická sbírka: Vranovská kamenina, znojemská keramika.
Je sbírka vystavena? ano
Evidenční číslo sbírky zapsané v CES:
Instalace stálé expozice z roku: 1992, 1996
Poslední změny z roku:
Katalog k expozici? ano
Pořádá muzeum výstavy? ano
Tématika výstav: Výtvarné umění.
Tip pro návštěvníky:
Zajímavost: Sál se sklípkovou klenbou, arkádové nádvoří.
Periodika:
Online katalog sbírky:
Poslední změna: 20.2.2017 15:03

Na Adresář muzeí a galerií České republiky – databázi a její elektronickou verzi – se vztahuje právo pořizovatele, tj. Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s. (AMG), ve smyslu autorského zákona. Údaje o jednotlivých institucích v Adresáři jsou chráněny autorským zákonem. Jakékoliv jejich kopírování a zneužití je nezákonné a ochrana práv vlastníka dat bude důsledně prosazována právní cestou.

Za aktuálnost údajů v Adresáři odpovídají samy muzea a galerie. Údaje jsou pravidelně aktualizovány na základě zaslaných podkladů od jednotlivých institucí.

nahoru