ČR / Liberecký kraj / Česká Lípa / Česká Lípa /

Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, příspěvková organizace Libereckého kraje

Od 1. 1. 2020 do 28. 2. 2021 bude hlavní budova muzea kvůli rekonstrukci pro veřejnost uzavřena.

Kalendář akcí nahoru

Datum konáníAkceDruh
5. 4. 2024 – 16. 6. 2024Tomáš Hájek / Miroslav Janošík: Řezby, fotografieVýstavy
5. 5. 2024 – 14. 7. 2024Štěpán Hortenský / Zbyšek Macháček / Zdeňka Boudová / Hana Hortenská / Filip Hortenský: 5 světůVýstavy
31. 5. 2024 – 4. 8. 2024Rudolf Novotný: Malíř okouzlený krásami zeměVýstavy
nám. Osvobození 297/1, Česká Lípa, 470 01
http://www.muzeumcl.cz
Telefon: +420 487 824 145
Mobil:
E-mail: muzeumcl@muzeumcl.cz
Poslední aktualizace: 2020
Je členem AMG: ano
Zřizovatel obecně: Kraj
Zřizovatel název: Liberecký kraj
Expozice: Příroda a historie Českolipska, Svět hmyzu a pavoukovců, Geologie a mineralogie, Svět moří a oceánů, Zvířata celého světa – původ, ekologie a etologie živočišných druhů všech zoogeografických oblastí. Kovářská expozice, Historie regionu.
Obory: Archeologie, Botanika, Dějiny 20. století, Etnografie, Geologie a mineralogie, drahé kameny, Historie, regionální historie, osobnosti, Knihovny, knižní kultura, Novověké dějiny, Ornitologie, Přírodověda – obecně, osobnosti, Řemeslná výroba, cechy, družstva, Sakrální stavby a interiér, Sochařství, Sport – dějiny, osobnosti, spolky, Středověké dějiny, Umění 19. století, Vlastivěda regionu, Zoologie
Otevřeno: sezónně
Zavřeno: dle období
Měsíce Dny Hodiny
III.–IV., X.–XII.St–Ne9–12, 13–17
V.–IX.Út–Ne9–12, 13–17
Vstupné základní: 80 Kč
Vstupné snížené: 40 Kč (děti 6–15 let, důchodci, studenti, ZTP)
Vstupné speciální: 10 a 15 Kč školní skupiny dětí, 200 Kč rodinné
Vstupné volné: děti do 6 let, AMG, novináři, ICOM
Poplatky:
Pouze s průvodcem: ne
Možnost odborného výkladu: ano
Nutné výklad objednat: ano
Výklad v jiném jazyce: Němčina.
Popisky v jiném jazyce: ano
Jazyk popisků: Latina.
Poslední návštěva: 16 hod.
Doba prohlídky: 150 min.
Počet návštěvníků pro průvodce: 1
Počet návštěvníků pro vstup: 1
Suvenýry: ano
Občerstvení: ne
Bezbariérový přístup: ne
Šatna: ano
WC: ano
Služby: Prodej knih a publikací, poradenství v přírodovědě a historii, informace o památkách a kultuře regionu a euroregionu Nisa, videoprogram. Možnost svatebního obřadu.
Umístění: Komplex budov bývalého augustinánského kláštera v centru města.
Budova: Klášter augustiniánů, založen 12. března 1627 Albrechtem z Valdštejna.
Památkově chráněná budova: Kulturní památka.
Rok založení: 1900
Charakter muzea:
Specializace: Region Českolipska, exotické sbírky.
Specifická sbírka: Přírodověda a etnografie, textilní potiskovací formy, regionální výtvarné umění.
Je sbírka vystavena? ano
Evidenční číslo sbírky zapsané v CES: OMČ/002-04-12/080002
Instalace stálé expozice z roku: 1968
Poslední změny z roku: 2009
Katalog k expozici? ne
Pořádá muzeum výstavy? ano
Tématika výstav: Umělecké, historické, přírodovědné, populárně naučné.
Tip pro návštěvníky: Výstavy v galerii, rozsáhlá klášterní zahrada. V červnu muzejní noc.
Zajímavost: Loreta – restaurovaný soubor figurálních plastik z Loretánské kaple augustiniánského kláštera, Na chalupě u Vladimíra Menšíka, knihařská dílna.
Periodika: Bezděz – vlastivědný sborník Českolipska (1x ročně).
Online katalog sbírky:
Název: Knihovna muzea
Zaměření: Regionální fond, periodika, historie, umění, etnografie, numismatika, přírodověda
Adresa: Nám. Osvobození 297
Město: Česká Lípa
PSČ: 470 34
Telefon: +420 487 824 145
Mobil:
E-mail: fridrichova@muzeumcl.cz
Web: http://www.muzeumcl.cz/knihovna.html
Online katalog: http://www.muzeumcl.cz/obsah/on_line_katalog
Sigla: CLE301
Evidenční číslo knihovny na MK ČR: 5298/2003
Počet svazků: 72000
Speciální sbírky: Klášterní a farní knihovny, Knihovna Bohumila Malotína, knihovna českolipského továrníka Heinricha Wedricha, přírodovědného spolku LOTOS, vlastivědného spolku Nordböhmisches Excursions-Club, Sokola v České Lípě, knihovnu lužického oddělení Českého muzea, sbírka knih K. H. Máchy.

Kontakty knihovny

Vedoucí knihovny: Bc. Jana Fridrichová

Poslední změna: 13. 11. 2020 17:21

Na Adresář muzeí a galerií ČR – databázi a její elektronickou verzi – se vztahuje právo pořizovatele, tj. Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s. (AMG). Údaje o jednotlivých institucích jsou chráněny autorským zákonem. Jakékoliv jejich kopírování či zneužití je nezákonné a ochrana práv vlastníka dat bude důsledně prosazována právní cestou.

Za aktuálnost údajů uvedených v Adresáři muzeí a galerií ČR odpovídají samotné instituce. Data jsou pravidelně aktualizována na základě jejich zaslaných podkladů.

nahoru