ČR / Liberecký kraj / Česká Lípa / Česká Lípa /

Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, příspěvková organizace Libereckého kraje

Od 1. 1. 2020 bude hlavní budova muzea kvůli rekonstrukci oken pro veřejnost uzavřena.

nám. Osvobození 297, Česká Lípa, 470 01
http://www.muzeumcl.cz
Telefon: +420 487 824 145
Fax:
E-mail: muzeumcl@muzeumcl.cz
Poslední aktualizace: 2015
Je členem AMG: ano
Zřizovatel obecně: Kraj
Zřizovatel název: Liberecký kraj
Expozice: Příroda a historie Českolipska, Svět hmyzu a pavoukovců, Geologie a mineralogie, Svět moří a oceánů, Zvířata celého světa – původ, ekologie a etologie živočišných druhů všech zoogeografických oblastí. Kovářská expozice, Historie regionu.
Obory: Archeologie, Botanika, Dějiny 20. století, Etnografie, Geologie a mineralogie, drahé kameny, Historie, regionální historie, osobnosti, Knihovny, knižní kultura, Novověké dějiny, Ornitologie, Přírodověda – obecně, osobnosti, Řemeslná výroba, cechy, družstva, Sakrální stavby a interiér, Sochařství, Sport – dějiny, osobnosti, spolky, Středověké dějiny, Umění 19. století, Vlastivěda regionu, Zoologie
Otevřeno: sezónně
Zavřeno: dle období
Měsíce Dny Hodiny
III.–IV., X.–XII.St–Ne9–12, 13–17
V.–IX.Út–Ne9–12, 13–17
Vstupné základní: 50 Kč
Vstupné snížené: 25 Kč (děti 6–15 let, důchodci, studenti, ZTP)
Vstupné speciální: 10 a 15 Kč školní skupiny dětí, 110 Kč rodinné
Vstupné volné: děti do 6 let, AMG, novináři, ICOM
Poplatky: 50 Kč fotografování
Pouze s průvodcem: ne
Možnost odborného výkladu: ano
Nutné výklad objednat: ano
Výklad v jiném jazyce: Němčina.
Popisky v jiném jazyce: ano
Jazyk popisků: Latina.
Poslední návštěva: 16 hod.
Doba prohlídky: 150 min.
Počet návštěvníků pro průvodce: 1
Počet návštěvníků pro vstup: 1
Suvenýry: ano
Občerstvení: ne
Bezbariérový přístup: ne
Šatna: ano
WC: ano
Služby: Prodej knih a publikací, poradenství v přírodovědě a historii, informace o památkách a kultuře regionu a euroregionu Nisa, videoprogram. Možnost svatebního obřadu.
Umístění: Komplex budov bývalého augustinánského kláštera v centru města.
Budova: Klášter augustiniánů, založen 12. března 1627 Albrechtem z Valdštejna.
Památkově chráněná budova: Kulturní památka.
Rok založení: 1900
Charakter muzea:
Specializace: Region Českolipska, exotické sbírky.
Specifická sbírka: Přírodověda a etnografie, textilní potiskovací formy, regionální výtvarné umění.
Je sbírka vystavena? ano
Evidenční číslo sbírky zapsané v CES: OMČ/002-04-12/080002
Instalace stálé expozice z roku: 1968
Poslední změny z roku: 2009
Katalog k expozici? ne
Pořádá muzeum výstavy? ano
Tématika výstav: Umělecké, historické, přírodovědné, populárně naučné.
Tip pro návštěvníky: Výstavy v galerii, rozsáhlá klášterní zahrada. V červnu muzejní noc.
Zajímavost: Loreta – restaurovaný soubor figurálních plastik z Loretánské kaple augustiniánského kláštera, Na chalupě u Vladimíra Menšíka, knihařská dílna.
Periodika: Bezděz – vlastivědný sborník Českolipska (1x ročně).
Online katalog sbírky:
Název: Knihovna muzea
Zaměření: Regionální fond, periodika, historie, umění, etnografie, numismatika, přírodověda
Adresa: Nám. Osvobození 297
Město: Česká Lípa
PSČ: 470 34
Telefon: +420 487 824 145
FAX:
E-mail: fridrichova@muzeumcl.cz
Web: http://www.muzeumcl.cz/knihovna.html
Online katalog: http://www.muzeumcl.cz/obsah/on_line_katalog
Sigla: CLE301
Evidenční číslo knihovny na MK ČR: 5298/2003
Počet svazků: 72000
Speciální sbírky: Klášterní a farní knihovny, Knihovna Bohumila Malotína, knihovna českolipského továrníka Heinricha Wedricha, přírodovědného spolku LOTOS, vlastivědného spolku Nordböhmisches Excursions-Club, Sokola v České Lípě, knihovnu lužického oddělení Českého muzea, sbírka knih K. H. Máchy.

Kontakty knihovny

Vedoucí knihovny: Bc. Jana Fridrichová

Poslední změna: 25.11.2019 12:48

Na Adresář muzeí a galerií České republiky – databázi a její elektronickou verzi – se vztahuje právo pořizovatele, tj. Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s. (AMG), ve smyslu autorského zákona. Údaje o jednotlivých institucích v Adresáři jsou chráněny autorským zákonem. Jakékoliv jejich kopírování a zneužití je nezákonné a ochrana práv vlastníka dat bude důsledně prosazována právní cestou.

Za aktuálnost údajů v Adresáři odpovídají samy muzea a galerie. Údaje jsou pravidelně aktualizovány na základě zaslaných podkladů od jednotlivých institucí.

nahoru