ČR / Liberecký kraj / Semily / Vysoké nad Jizerou /

Vlastivědné muzeum pro Vysoké nad Jizerou a okolí

ThDr. K. Farského 130, Vysoké nad Jizerou, 512 11
GPS: 50°41'5.120"N, 15°24'7.643"E
http://www.vysokenadjizerou.cz/vlastivedne-muzeum-pro-vysoke-nad-jizerou-a-okoli/os-1002
Telefon: +420 481 593 118
Fax:
E-mail: muzeum@vysokenadjizerou.cz
Poslední aktualizace: 2020
Je členem AMG: ano
Zřizovatel obecně: Město nebo Obec
Zřizovatel název: Město Vysoké nad Jizerou
Expozice: Lyžařství, národopis, řemesla
Obory: Archeologie, Architektura, urbanismus, Archivy, archiválie, Barokní a rokokové umění, Botanika, Cestování, turistika, skauting, Cín, Církve – dějiny, liturgické předměty, Dějiny 20. století, Divadlo – dějiny, osobnosti, scénografie, Dokumentace vědy, techniky a práce – obecně, osobnosti, Domácnost – vybavení, nářadí, bytová kultura, Doprava, letectvo, Druhá světová válka, fortifikační stavby ČSR, Dýmky, kuřácké potřeby, Ekologie, ochrana životního prostředí, chráněná území, Elektrická energie – výroba, vynálezy, osobnosti, Etnografie, Film – dějiny filmu, osobnosti, Fotografie, fotografická technika, Funerálie, Geologie a mineralogie, drahé kameny, Gotické umění, Hasičská technika, Heraldika, Historické motocykly, automobily a velocipédy, Historické pohlednice, Historie, regionální historie, osobnosti, Hodiny, Hornictví, těžba nerostů, Hračky, loutky, Hrady, zámky, tvrze, rozhledny, vyhlídkové věže, Hudba – dějiny, hudební nástroje, osobnosti, III. odboj, Kartografie, mapy, atlasy, Keramika, Knihovny, knižní kultura, Kočáry, dětské kočárky a vozítka, Kovářství, Kreslený humor, karikatury, komiks, Kuriozity, Lapidárium, Legendy, mýty, strašidla, Lékárny, farmacie, Literatura – dějiny, osobnosti, Malířství, kresba, grafika, Měřící technika, Mlynářství, Muzejnictví – dějiny, osobnosti, Národní obrození – dějiny, osobnosti, Nejnovější dějiny, dokumentace současnosti, Neprofesionální umění, amatérská tvorba, dětské kresby, Novověké dějiny, Numismatika, medailérství, mincovnictví, Odívání, textil, doplňky, krajky, obuv, Poštovnictví – dějiny, Potravinářství, zemědělství, pěstitelství, chovatelství, Pravěk, Přírodní materiály, Řemeslná výroba, cechy, družstva, Sběratelství, soukromé sbírky, Secese, Sochařství, Soudnictví, kriminalistika, vězení, tortura, Spiritismus, Společnosti, spolky a sdružení, Sport – dějiny, osobnosti, spolky, Staré tisky, kroniky, privilegia, Středověké dějiny, Školství – dějiny, pedagogika, osobnosti, Šperky, bižuterie, Tisk, žurnalistika, Umělecká litina, Umělecké řemeslo, užité umění, design, Umění 19. století, Umění 20. století, Vánoce, Velikonoce, zvykosloví, Vlastivěda regionu, Vodárenství, kanalizace, Vojenství – dějiny, zbraně, fortifikace, Výroba skla, porcelánu a keramiky, Výroba textilu, Zemědělství, Železnice, Židé – dějiny, holocaust

Starostka města: Mgr. Lucie Strnádková

Telefon: +420 481 593 903, +420 723 092 451
E-mail: starosta@vysokenadjizerou.cz
Adresa: Náměstí JUDr. Karla Kramáře č. p. 227, Vysoké nad Jizerou 512 11
Otevřeno: celoročně
Zavřeno: pondělí
Měsíce Dny Hodiny
I.–XII.Út–Ne8.30–12, 13–16
Vstupné základní: 45 Kč
Vstupné snížené: 30 Kč důchodci, žáci a studenti od 15 do 26 let; 25 Kč ve skupině 5 osob s pedagogem, žáci do 15 let,
Vstupné speciální: 15 Kč v nejméně pětičlenné skupině s pedagogickým doprovodem, 25 Kč pedagogický doprovod, 25 Kč/os. pedagogický doprovod dětí do 6 let při skupině mateřské školy čítající alespoň 5 osob, 15 Kč držitel ZTP a držitel ZTP/P,
Vstupné volné: děti do 6 let, AMG, NPÚ, Zväz múzeí na Slovensku, ICOMOS, výpravy žáků a studentů s pedagogickým doprovodem ze škol se sídlem ve městě Vysokém nad Jizerou, jedna osoba doprovodu držitele ZTP/P, návštěvníci vernisáží
Poplatky:
Pouze s průvodcem: ne
Možnost odborného výkladu: ano
Nutné výklad objednat: ano
Výklad v jiném jazyce: NJ, AJ
Popisky v jiném jazyce: ne
Jazyk popisků: čeština
Poslední návštěva: 15:00
Doba prohlídky: 60 min.
Počet návštěvníků pro průvodce: 10
Počet návštěvníků pro vstup: 1
Suvenýry: ano
Občerstvení: ne
Bezbariérový přístup: ne
Šatna: ano
WC: ano
Služby: Badatelské.
Umístění: Naprosti kostela sv. Kateřiny Alexandrijské.
Budova: Jednopatrová budova založená asi v 18. století s dochovanými výraznějšími architektonickými prvky z 19. století a s podkrovím upraveným v 2. pol. 20. století pro výstavní účely, dříve okresní soud a předtím měšťanský dům "U Varoulu", po dlouhý čas náležející rodu Patočků, přídomkem Varoulových, z nichž vzešel i turnovský rodák Jan Patočka, filosof a obránce lidských práv. Nedávno došlo na místě zbořené věznice z 19. století a části dvora ku přístavbě zadního převážně obytného křídla sloužícího jen částečně jako depositáře musea.
Památkově chráněná budova:
Rok založení: 1893
Charakter muzea: Vlastivědné se specializací
Specializace: Národopisné – vlastivědné muzeum
Specifická sbírka: Lyžařství, obrazy místních autorů.
Je sbírka vystavena? ano
Evidenční číslo sbírky zapsané v CES: VMV/002-01-14/040 002
Instalace stálé expozice z roku: 1956
Poslední změny z roku: 2009, 2015
Katalog k expozici? ne
Pořádá muzeum výstavy? ano
Tématika výstav: Výtvarná, ze sbírek muzea, národopis, divadelní
Tip pro návštěvníky: Pohyblivý betlém, lyžařství, zpodobnění Krakonoše.
Zajímavost: Pohyblivý betlém, malovaný nábytek, prapor „Sedmerák“, řemesla
Periodika: Místní zpravodaj městského úřadu ve Vysokém nad Jizerou „Větrník“, periodicita 6 x do roka
Online katalog sbírky: http://ces.mkcr.cz/cz/sb.php?evc=VMV/002-01-14/040002
Název:
Zaměření: Historická vlastivěda Vysocka.
Adresa: ThDr. Karla Farského č. p. 130
Město: Vysoké nad Jizerou
PSČ: 512 11
Telefon: +420 481 593 118
FAX:
E-mail: muzeum@vysokenadjizerou.cz
Sigla:
Evidenční číslo knihovny na MK ČR:
Počet svazků: 900
Speciální sbírky: Staré tisky – knihy raněnovověké, kramářské tisky a další knihy z 19. a částečně i 20. století, včetně rukopisů.

Otevírací doba knihovny

MěsíceDnyHodiny
Po předchozí domluvě v badatelně muzea – knihy jsou součást muzejní sbírky nikoliv samostatná knihovna.

Kontakty knihovny

: Mgr. Jana Nonnerová

Poslední změna: 15.1.2020 15:44

Na Adresář muzeí a galerií České republiky – databázi a její elektronickou verzi – se vztahuje právo pořizovatele, tj. Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s. (AMG), ve smyslu autorského zákona. Údaje o jednotlivých institucích v Adresáři jsou chráněny autorským zákonem. Jakékoliv jejich kopírování a zneužití je nezákonné a ochrana práv vlastníka dat bude důsledně prosazována právní cestou.

Za aktuálnost údajů v Adresáři odpovídají samy muzea a galerie. Údaje jsou pravidelně aktualizovány na základě zaslaných podkladů od jednotlivých institucí.

nahoru