ČR / Moravskoslezský kraj / Frýdek-Místek / Frýdek-Místek /

Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Z důvodu celkové rekonstrukce expozice Beskydy – příroda a lidé není tato expozice do začátku roku 2019 přístupná.

Hluboká 66, Frýdek-Místek, 738 01
GPS: 49°41'13.226"N, 18°20'48.722"E
http://www.muzeumbeskyd.com
Telefon: +420 558 628 001
Fax:
E-mail: info@muzeumbeskyd.com
Poslední aktualizace: 2017
Je členem AMG: ano
Zřizovatel obecně: Kraj
Zřizovatel název: Moravskoslezský kraj
Expozice: V květnu 2002 byla otevřena prohlídková trasa frýdeckého zámku. Nabízí zrekonstruovaný Rytířský sál s 35 erby slezské šlechty, zámecké interiéry instalované v reprezentačních prostorách zámku, vyhlídkový gloriet, kapli sv. Barbory a další zajímavosti. Součástí Zámeckého okruhu je od léta 2011 návštěva ledovny v zámeckém parku. Beskydy-příroda a lidé. Expozice o historii, etnografii a přírodě regionu. Téměř 2000 společenskovědních a přírodovědných sbírkových předmětů dokumentuje historii i současnost beskydského regionu. Ve třinácti místnostech nabízí ukázky řemesel, vybavení zemědělské usedlosti, obuvnickou, tkalcovskou a krejčovskou dílnu, kovárnu, frýdlantskou uměleckou litinu, keramiku z tošanovické dílny, interiér beskydské chalupy, dokumenty charakteristické pro společenský život v 19. století, pohyblivý dřevěný model slezské vesnice. aj. Přírodovědná expozice, která charakterizuje základní biotopy regionu, zahrnuje rozsáhlou kolekci ptáků, savců a ryb. K největším trojrozměrným exponátům patří los, medvěd, jelen a laň. Frýdek - Mariánské poutní místo. Expozice v sakristii kaple sv. Barbory je připomínkou, že Frýdek patřil od 18. století k nejznámějším mariánským poutním místům ve Slezsku.
Obory: Betlémy, Botanika, Domácnost – vybavení, nářadí, bytová kultura, Etnografie, Geologie a mineralogie, drahé kameny, Historie, regionální historie, osobnosti, Keramika, Malířství, kresba, grafika, Mykologie, Přírodověda – obecně, osobnosti, Sklo a porcelán, Sochařství, Staré tisky, kroniky, privilegia, Vlastivěda regionu, Zoologie

Ředitel: Mgr. Stanislav Hrabovský

Telefon: +420 558 621 924
E-mail: stanislav.hrabovsky@muzeumbeskyd.com
Otevřeno: celoročně
Zavřeno: pondělí
Měsíce Dny Hodiny
I.–XII.Út, St, Pá8–16
I.–XII.Čt8–17
I.–IV., XI.–XII.So–Ne, svátky13–17
V.–X.So–Ne, svátky10–17
Vstupné základní: 60 Kč
Vstupné snížené: 30 Kč
Vstupné speciální: 40 Kč
Vstupné volné: děti do 6 let, ZTP
Poplatky: 40 Kč fotografování ve stálých expozicích
Pouze s průvodcem: ano
Možnost odborného výkladu: ano
Nutné výklad objednat: ne
Výklad v jiném jazyce: Angličtina, němčina.
Popisky v jiném jazyce: ano
Jazyk popisků: Angličtina, latinský jazyk.
Poslední návštěva: 30 min. před uzavřením
Doba prohlídky: 60 min.
Počet návštěvníků pro průvodce: 1
Počet návštěvníků pro vstup: 1
Suvenýry: ano
Občerstvení: ne
Bezbariérový přístup: ano
Šatna: ne
WC: ano
Služby: Bezbariérový přístup pouze přízemí.
Umístění: Zámek Frýdek na Zámeckém náměstí ve Frýdku.
Budova: Zámek Frýdek postupně budován od 2. čtvrtiny 14. století.
Památkově chráněná budova: Ano.
Rok založení: 1958
Charakter muzea: Vlastivědné
Specializace: Regionální.
Specifická sbírka: Frýdlantská litina, obrazy malované na skle.
Je sbírka vystavena? ano
Evidenční číslo sbírky zapsané v CES: MFM/001-12-05/038001
Instalace stálé expozice z roku: 1982
Poslední změny z roku: 1991
Katalog k expozici? ne
Pořádá muzeum výstavy? ano
Tématika výstav: Vlastivědné, přírodovědné, umělecké, výtvarné, modelářské, regionální.
Tip pro návštěvníky: Zámecký okruh frýdeckého zámku, bohatá nabídka poutavých výstav ve výstavních síních zámku.
Zajímavost: Exponát losa evropského, zkamenělina cykasovité rostliny z období druhohor. Večerní prohlídky při svíčkách v kostýmech – říjen, Velikonoční a vánoční jarmarky, Muzejní noc a Mezinárodní den muzeí – květen.
Periodika: Práce a studie Muzea Beskyd, Acta Musei Beskidensis (1x ročně).
Online katalog sbírky:
Název: Studijní knihovna Muzea Beskyd Frýdek-Místek
Zaměření: Naučná literatura se vztahem k regionu Frýdku-Místku.
Adresa: Zámecké náměstí 1264
Město: Frýdek-Místek
PSČ: 738 01
Telefon: +420 558 630 051, kl. 123
FAX: +420 558 630 452
E-mail: knihovna@muzeumbeskyd.com
Web: http://www.muzeumbeskyd.com/knihovna.htm
Online katalog: http://83.208.254.94/katalog
Sigla:
Evidenční číslo knihovny na MK ČR:
Počet svazků: 35115
Speciální sbírky:

Otevírací doba knihovny

MěsíceDnyHodiny
I.–XII.Po, Čt9–12, 13–17
I.–XII.9–12, 13–15

Kontakty knihovny

Vedoucí: Radmila Matěnová

Poslední změna: 14.8.2019 8:26

Na Adresář muzeí a galerií České republiky – databázi a její elektronickou verzi – se vztahuje právo pořizovatele, tj. Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s. (AMG), ve smyslu autorského zákona. Údaje o jednotlivých institucích v Adresáři jsou chráněny autorským zákonem. Jakékoliv jejich kopírování a zneužití je nezákonné a ochrana práv vlastníka dat bude důsledně prosazována právní cestou.

Za aktuálnost údajů v Adresáři odpovídají samy muzea a galerie. Údaje jsou pravidelně aktualizovány na základě zaslaných podkladů od jednotlivých institucí.

nahoru