ČR / Pardubický kraj / Pardubice / Pardubice /

Východočeské muzeum v Pardubicích

Kalendář akcí nahoru

Datum konáníAkceDruh
15. 12. 2018Komentovaná prohlídka expozice zbraníKomentované prohlídky
Zámek č. p. 2, Pardubice, 530 02
http://www.vcm.cz
Telefon: +420 466 799 240
Fax: +420 466 513 056
E-mail: vcm@vcm.cz dokumentace@vcm.cz
Poslední aktualizace: 2016
Je členem AMG: ano
Zřizovatel obecně: Kraj
Zřizovatel název: Pardubický kraj
Expozice: Rytířské sály pardubického zámku - V rytířských sálech 1. patra zámku se dochovaly cenné raně renesanční malby. Expozice české sklářské tvorby - První část je věnována průřezu historickou sklářskou produkcí od 15. do počátku 20. století. Větší část sálu je věnována fenoménu tzv. ateliérové sklářské tvorby – originálním autorským dílům od 30. let 20. století po současnost. Expozice pohlednic Orbis pictus - V prostorách severního křídla zámku je otevřena stálá výstava pohlednic. Expozice vychází z výjimečně rozsáhlého fondu původně soukromé sbírky paní Květuše Veselé ze Svitav, který představuje jedinečný doklad vývoje pohlednic na území dnešní České republiky, a to od nejstarší emise korespondenčních lístků v Rakousko-Uhersku 1869 až do současnosti. Expozice zbraní - Palné i chladné zbraně od nejstarších až po moderní. Návštěvníci si mohou na funkčních replikách vyzkoušet fungování mechanismů některých zbraní. V tomto směru je naše expozice evropským unikátem. Numismatická expozice Peníze v Čechách 1520–1620 - Expozice je umístěna v reprezentačních renesančních zámeckých sálech. Návštěvníkům nabízí systematický přehled českých mincí od konce středověku do třicetileté války. Vedle honosných stříbrných tolarů a zlatých dukátů, ražených k reprezentačním nebo obchodním účelům, jsou v expozici přiblíženy i ty druhy domácích a zahraničních mincí, kterými se tehdy skutečně v Čechách běžně platilo. Příroda východního Polabí - Expozice představí návštěvníkům všechny hlavní typy prostředí a krajiny širšího okolí Pardubic. Prostřednictvím velkoformátových fotografií, dioramat, textových tabulí a zvukových záznamů seznámí s druhy živočichů i rostlin, s problematikou vývoje krajinných typů, ochrany přírody a vlivu člověka na ni v historii i v současnosti. Expozice hraček „Bylo, nebylo...“ - Dětská hra, hračky a pohádky provázejí dětství v každé době a po celém světě. Stálá expozice inspirovaná pohádkami je zpřístupněna návštěvníkům v gotickém sále pardubického zámku. Kryt v renesančních valech - Kryt civilní obrany se začal stavět v roce 1953 a jeho výstavba podléhala utajení. Byl budován jako velitelské stanoviště. Možnost prozkoumat neznámý prostor mají návštěvníci každou sobotu v 10.00 a v 15.00 hodin.
Obory: Archeologie, Architektura, urbanismus, Geologie a mineralogie, drahé kameny, Gotické umění, Historické pohlednice, Hračky, loutky, Hrady, zámky, tvrze, rozhledny, vyhlídkové věže, Knihovny, knižní kultura, Numismatika, medailérství, mincovnictví, Přírodověda – obecně, osobnosti, Renesanční umění, Sklo a porcelán, Umělecké řemeslo, užité umění, design, Umění 20. století, Vojenství – dějiny, zbraně, fortifikace

Ředitel: Mgr. Tomáš Libánek

Telefon: +420 466 799 241
E-mail: libanek@vcm.cz
Otevřeno: celoročně
Zavřeno: pondělí
Měsíce Dny Hodiny
I.–XII.Út–Ne10–18
Vstupné základní: 140 Kč; jednotlivé výstavy 40 Kč; expozice 30 Kč (vyjímky – historická expozice 70 Kč; archeologická expozice 50 Kč)
Vstupné snížené: 70 Kč; jednotlivé výstavy 20 Kč, expozice 15 Kč
Vstupné speciální: rodinné 220 Kč (2 dospělí a 1 až 2 děti, každé další dítě poloviční vstupné), Každý poslední pátek v měsíci vstup se slevou 50% od 15 do 18 hodin.
Vstupné volné: do 6 let, invalidé
Poplatky:
Pouze s průvodcem: ne
Možnost odborného výkladu: ano
Nutné výklad objednat: ne
Výklad v jiném jazyce: Němčina, výklad v angličtině je třeba objednat předem.
Popisky v jiném jazyce: ano
Jazyk popisků: Němčina, angličtina – k vyzvednutí v pokladně.
Poslední návštěva: 17.30 hod.
Doba prohlídky: 180 min.
Počet návštěvníků pro průvodce:
Počet návštěvníků pro vstup:
Suvenýry: ano
Občerstvení: ano
Bezbariérový přístup: ano
Šatna: ano
WC: ano
Služby: Možno objednat exkurse po městské památkové rezervaci Pardubice i v cizích jazycích; společenské akce v reprezentačních rytířských sálech, konference a semináře v přednáškovém sále. Bezbariérový přístup je pouze částečný.
Umístění: Zámek Pardubice.
Budova: Zámek, původně ze 13. stol., přestavěn na přelomu 15. a 16. stol.
Památkově chráněná budova: Kulturní památka. Státní seznam nemovitých památek č. 1936.
Rok založení: 1880
Charakter muzea:
Specializace: Ornitologie, historie regionu, botanika, numismatika, zbraně, české sklo 20. stol., pohlednice, archeologie, etnografie, entomologie.
Specifická sbírka: Ornitologická sbírka, botanika, numismatika, zbraně, české sklo 20. stol. archeologie, pohlednice, hračka, odívání.
Je sbírka vystavena? ano
Evidenční číslo sbírky zapsané v CES:
Instalace stálé expozice z roku: 1997, expozice skla 2000, pohlednic 2001, zbraní 2002, mincí 2003, příroda 2004, hračka 2006
Poslední změny z roku:
Katalog k expozici? ne
Pořádá muzeum výstavy? ano
Tématika výstav: Ze sbírek muzea, putovní výstavy.
Tip pro návštěvníky: Rytířské sály s raně renesančními malbami a opevnění zámku.
Zajímavost: Vystoupení skupin historického šermu, pouličního divadla a jarmarečníků; Den otevřených dveří k mezinárodnímu dni muzeí a Dnům evropského dědictví; volně se pohybující pávi, 8.5. Slavnosti perníku; v srpnu Festival vín; v září výstava jiřinek.
Periodika: Východočeský sborník historický - 1x ročně, Východočeský sborník přírodovědný - 1x ročně, PANURUS: regionální ornitologický sborník Východočeské pobočky České společnosti ornitologické při VČM v Pardubicích - 1x ročně.
Online katalog sbírky:
Název: Knihovna Východočeského muzea v Pardubicích
Zaměření: Regionální tematika, historie, historické podobory
Adresa: Zámek 2
Město: Pardubice
PSČ: 530 02
Telefon: +420 466 799 258
FAX:
E-mail: tetrevova@vcm.cz
Web: http://vcm.cz/45-knihovna
Online katalog: http://katalog.vcm.cz:8080/katalog
Sigla:
Evidenční číslo knihovny na MK ČR:
Počet svazků:
Speciální sbírky:

Otevírací doba knihovny

MěsíceDnyHodiny
I.–XII.Út, Čt9–17

Kontakty knihovny

: Mgr. Renáta Tetřevová

E-mail: tetrevova@vcm.cz
Poslední změna: 1.7.2016 12:20

Na Adresář muzeí a galerií České republiky – databázi a její elektronickou verzi – se vztahuje právo pořizovatele, tj. Asociace muzeí a galerií ČR (AMG) ve smyslu autorského zákona. Údaje o jednotlivých institucích v Adresáři jsou chráněny autorským zákonem. Jakékoliv jejich kopírování a zneužití je nezákonné a ochrana práv vlastníka dat bude důsledně prosazována právní cestou.

Za aktuálnost údajů v Adresáři odpovídají sama muzea a galerie. Údaje jsou pravidelně aktualizovány na základě zaslaných podkladů od jednotlivých institucí.

nahoru