ČR / Pardubický kraj / Svitavy / Svitavy /

Městské muzeum a galerie ve Svitavách

Máchova alej 1, Svitavy, 568 02
http://www.muzeum.svitavy.cz
Telefon: +420 461 532 704
Mobil:
E-mail: muzeum@muzeum.svitavy.cz
Poslední aktualizace: 2015
Je členem AMG: ano
Zřizovatel obecně:
Zřizovatel název: Město Svitavy
Expozice: Z historie praček - svitavské muzeum vlastní největší sbírku pracích strojů v České republice. Expozice zachycuje vývoj pracích nástrojů a strojů od těch nejjednodušších plácaček a valch z různých materiálů, přes mechanické až po plně automatické pračky. Svitavská zastavení - ve vstupní části budovy muzea je nainstalována expozice dokumentů a fotografií, která využívá zejména dochovaných starých pohlednic Svitav. Obsahuje informace o založení města, jeho nejdůležitějších událostech a uměleckých památkách. Hledání hvězdy Davidovy - Oskar Schindler. Spravedlivý mezi národy - obsahuje dokumenty o životě svitavského rodáka Oskara Schindlera, který na konci 2. světové války zachránil před smrtí 1 200 Židů. V roce 1994 o něm natočil známý americký režisér Steven Spielberg film Schindlerův seznam. Labyrint svitavských příběhů - historie města v příbězích jeho obyvatel. Součástí expozice je velký Svitavský betlém, dřevěný, polychromovaný, jehož autory jsou svitavští betlémáři 19. a první poloviny 20. století.
Obory: Betlémy, Cín, Dokumentace vědy, techniky a práce – obecně, osobnosti, Domácnost – vybavení, nářadí, bytová kultura, Fotografie, fotografická technika, Historické pohlednice, Historie, regionální historie, osobnosti, Hodiny, Malířství, kresba, grafika, Odívání, textil, doplňky, krajky, obuv, Potravinářství, zemědělství, pěstitelství, chovatelství, Profil sbírek muzea, Řemeslná výroba, cechy, družstva, Sklo a porcelán, Staré tisky, kroniky, privilegia, Vlastivěda regionu, Židé – dějiny, holocaust

Ředitel: Mgr. Hynek Stříteský

Telefon: +420 777 710 831
E-mail: reditel@muzeum.svitavy.cz
Otevřeno: celoročně
Zavřeno: pondělí
Měsíce Dny Hodiny
I.–VI., IX.–XII.Út–Pá9–12, 13–17
I.–VI., IX.–XII.So, Ne13–17
VII.–VIII.Út–Ne9–12, 13–17
Vstupné základní: 60 Kč
Vstupné snížené: 40 Kč (studenti, důchodci, děti)
Vstupné speciální: 20 Kč hromadné návštěvy škol, doprovodné akce
Vstupné volné: členové AMG, děti do 6 let
Poplatky:
Pouze s průvodcem: ne
Možnost odborného výkladu: ano
Nutné výklad objednat: ano
Výklad v jiném jazyce:
Popisky v jiném jazyce: ano
Jazyk popisků: Němčina, angličtina.
Poslední návštěva: 16.30 hod.
Doba prohlídky: 120 min.
Počet návštěvníků pro průvodce: 6
Počet návštěvníků pro vstup: 1
Suvenýry: ano
Občerstvení: ne
Bezbariérový přístup: ano
Šatna: ano
WC: ano
Služby: Videoprojekce - dokument o historii a současnosti města, dokument o Oskaru Schindlerovi v českém, německém a anglickém jazyce. Prohlídka města s průvodcem. Návštěva věže kostela na náměstí. Animační programy pro skupiny návštěvníků v oblasti regionální historie, výtvarných technik a řemesel v nově vybudovaných muzejních dílnách.
Umístění: Muzeum sídlí na jihovýchodě města při silničním obchvatu směrem na Brno.
Budova: Budova postavena jako obytná vila starosty města v roce 1892.
Památkově chráněná budova: Kulturní památka.
Rok založení: 1947
Charakter muzea:
Specializace: Historie pracích strojů, řemesel, holocaust, betlémy.
Specifická sbírka: Sbírka historických praček (nejrozsáhlejší v ČR), velký Svitavský mechanický betlém.
Je sbírka vystavena? ano
Evidenční číslo sbírky zapsané v CES: MSV/002-05-10/211002
Instalace stálé expozice z roku: 2000, 2012
Poslední změny z roku: Expozice praček průběžně obměňována.
Katalog k expozici? ano
Pořádá muzeum výstavy? ano
Tématika výstav: Výtvarná, historická. Každoročně národní přehlídka amatérské fotografie a "výtvarníci svitavského okresu".
Tip pro návštěvníky: Ottendorferova knihovna – zajímavé zvláště pro badatele, sídlí v ní Muzeum esperanta, čajovna a historický koncertní sál, možnost ubytování ve věži. Nějvětší výstava praček v ČR. Dokumenty o osobnosti Oskara Schindlera.
Zajímavost: Řemeslné a výtvarné dílny v nově vybudovaných muzejních prostorách za účasti odborného lektora. Vhodné především pro skupiny – děti, seniory. Řezbářský memoriál Aloise Petruse vždy koncem srpna. Venkovní galerie pro místní výtvarníky - Venkova a Živá zeď.
Periodika:
Online katalog sbírky:
Název: Badatelská knihovna MMG ve Svitavách
Zaměření: Česká a světová historie, regionální historie, výtvarné umění
Adresa: Máchova alej 1
Město: Svitavy
PSČ: 568 02
Telefon: +420 461 532 704
Mobil:
E-mail: muzeum@muzeum.svitavy.cz
Web: http://www.muzeum.svitavy.cz
Sigla:
Evidenční číslo knihovny na MK ČR: 6351-53/2008
Počet svazků:
Speciální sbírky:

Kontakty knihovny

: Mgr. Radoslav Fikejz

Telefon: +420 491 532 704
Poslední změna: 3.11.2020 8:06

Na Adresář muzeí a galerií ČR – databázi a její elektronickou verzi – se vztahuje právo pořizovatele, tj. Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s. (AMG). Údaje o jednotlivých institucích jsou chráněny autorským zákonem. Jakékoliv jejich kopírování či zneužití je nezákonné a ochrana práv vlastníka dat bude důsledně prosazována právní cestou.

Za aktuálnost údajů uvedených v Adresáři muzeí a galerií ČR odpovídají samotné instituce. Data jsou pravidelně aktualizována na základě jejich zaslaných podkladů.

nahoru