ČR / Plzeňský kraj / Rokycany / Rokycany /

Západočeské muzeum v Plzni, příspěvková organizace – Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech

Pobočka instituce: Západočeské muzeum v Plzni, příspěvková organizace

Hlavní expoziční budova bude z technických důvodů od 16. září 2019 po několik následujících měsíců uzavřena.

nám. J. Urbana 141/I, Rokycany, 337 01
http://www.muzeumrokycany.cz
Telefon: +420 378 370 700
Fax:
E-mail: info@muzeumrokycany.cz
Poslední aktualizace: 2015
Je členem AMG: ano
Zřizovatel obecně: Kraj
Zřizovatel název: Plzeňský kraj
Expozice: Rokycansko v minulosti (od pravěku do roku 1918) – Železářství na Rokycansku a Podbrdsku (od 14. století do poč. 20. století) – Bydlení na Rokycansku v 19. a 20. století – Otisky času (expozice z paleontologických sbírek – starší paleozoikum, terciér, kvartér) – Příroda pro budoucnost (expozice z přírodovědných sbírek, ochrana přírody).
Obory: Botanika, Entomologie, Etnografie, Historie, regionální historie, osobnosti, Mykologie, Paleontologie, Přírodověda – obecně, osobnosti, Vlastivěda regionu, Zoologie, Železářství, hutnictví

Vedoucí muzea: Mgr. Hana Wenigová

Telefon: +420 378 370 701
E-mail: info@muzeumrokycany.cz
Adresa: nám. Jos. Urbana 141, Rokycany 337 01
Otevřeno: celoročně
Zavřeno: pondělí
Měsíce Dny Hodiny
I.–XII.Út–Ne8–12, 12.30–16
Vstupné základní: 30 Kč
Vstupné snížené: 15 Kč
Vstupné speciální: 40 Kč rodinné
Vstupné volné: Děti do 6 let, pedagogický dozor, ZTP/P, členové AMG, ICOM, SZM, NPÚ, novináři
Poplatky: Doprovodné programy expozice / výstava 10 Kč / 5 Kč; prohlídka památkové zóny města 20 Kč; přednášky 20 Kč
Pouze s průvodcem: ano
Možnost odborného výkladu: ano
Nutné výklad objednat: ne
Výklad v jiném jazyce: Němčina, angličtina – tištěný průvodce, elektronický průvodce.
Popisky v jiném jazyce: ne
Jazyk popisků: Elektronický průvodce v němčině a angličtině.
Poslední návštěva: 15.30 hod.
Doba prohlídky: 120 min.
Počet návštěvníků pro průvodce: 1
Počet návštěvníků pro vstup: 1
Suvenýry: ano
Občerstvení: ne
Bezbariérový přístup: ano
Šatna: ano
WC: ano
Služby: Prodej publikací, pohlednic, minerálů, grafiky.
Umístění: Hlavní expoziční budova muzea se nachází na náměstí, mezi kostelem Panny Marie Sněžné a farou.
Budova: Historická budova bývalé školy z 18.–19. století.
Památkově chráněná budova: Kulturní památka.
Rok založení: 1904
Charakter muzea: Vlastivědné
Specializace: Železářství, paleontologie.
Specifická sbírka: Sbírka umělecké litiny, paleontologická sbírka, sbírka regionálního výtvarného umění, sbírka regionální literatury a starých tisků, numismatické a faleristické sbírky.
Je sbírka vystavena? ano
Evidenční číslo sbírky zapsané v CES:
Instalace stálé expozice z roku: 1995–2000
Poslední změny z roku: 2009
Katalog k expozici? ne
Pořádá muzeum výstavy? ano
Tématika výstav: Regionální historie, etnografie, výtvarné umění, fotografické, paleontologie. Ze sbírek muzea i zapůjčených předmětů či celých výstav.
Tip pro návštěvníky: Velikonoce v muzeu – každoročně na Bílou sobotu – předvádění rukodělných prací s velikonoční tématikou.
Zajímavost: Rokycanské kuličky, umělecká litina z Klabavy, cvočkařská dílna, měšťanský salón, cechovní památky. obrazy.
Periodika: Sborník Muzea Dr. B. Horáka – Historie, 1x ročně, Příroda 1x za 3 roky, suppl. Historie nepravidelně.
Online katalog sbírky:
Název: Oddělení informací a knihovna Muzea Dr. Bohuslava Horáka
Zaměření: Regionální literatura, odborná literatura z přírodních a společenských věd.
Adresa: Malé nám. 123
Město: Rokycany
PSČ: 337 01
Telefon: +420 378 370 740
FAX:
E-mail: vzdrahal@zcm.cz
Web: http://www.zcm.cz/oddeleni/oddeleni-knihovny-informaci-rokycany
Online katalog: Ano.
Sigla:
Evidenční číslo knihovny na MK ČR:
Počet svazků:
Speciální sbírky:

Otevírací doba knihovny

MěsíceDnyHodiny
I.–XII.Út8–11.30, 12–16
I.–XII.Čt8–11.30, 12–17

Kontakty knihovny

Vedoucí knihovny: Mgr. Václav Zdráhal

Telefon: +420 378 370 740
E-mail: vzdrahal@zcm.cz
Adresa:Málé nám. 123, Rokycany 337 01
Poslední změna: 26.8.2019 13:37

Na Adresář muzeí a galerií České republiky – databázi a její elektronickou verzi – se vztahuje právo pořizovatele, tj. Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s. (AMG), ve smyslu autorského zákona. Údaje o jednotlivých institucích v Adresáři jsou chráněny autorským zákonem. Jakékoliv jejich kopírování a zneužití je nezákonné a ochrana práv vlastníka dat bude důsledně prosazována právní cestou.

Za aktuálnost údajů v Adresáři odpovídají samy muzea a galerie. Údaje jsou pravidelně aktualizovány na základě zaslaných podkladů od jednotlivých institucí.

nahoru