ČR / Středočeský kraj / Beroun / Beroun /

Muzeum Českého krasu v Berouně, příspěvková organizace

Husovo nám. 87/2, Beroun, 266 01
http://www.muzeum-beroun.cz
Telefon: +420 311 624 101
Mobil:
E-mail: muzeum@muzeum-beroun.cz
Poslední aktualizace: 2014
Je členem AMG: ano
Zřizovatel obecně:
Zřizovatel název: Středočeský kraj
Expozice: Z dějin řemesel Berouna – Zbraně na Berounsku v 18. a 19. století – Až do předsíně nebes - obrazy Jana Václava Spitzera – Živá příroda Českého krasu – Geologicko-paleontologická expozice Barrandien – Jeskyně a jeskyňáři v Českém krasu – Český kras a člověk (nejstarší osídlení). Dětské diorama - Život doby ledové - Plzeňská (Horní) brána – Městské opevnění a ochrana města – Mechanismus věžních hodin – Výhled na město a okolí z ochozu věže – Beroun (právní institut a jeho historická privilegia).
Obory: Dokumentace vědy, techniky a práce – obecně, osobnosti, Ekologie, ochrana životního prostředí, chráněná území, Geologie a mineralogie, drahé kameny, Historie, regionální historie, osobnosti, Hodiny, Hudba – dějiny, hudební nástroje, osobnosti, Knihovny, knižní kultura, Malířství, kresba, grafika, Paleontologie, Přírodověda – obecně, osobnosti, Speleologie, Vlastivěda regionu, Vojenství – dějiny, zbraně, fortifikace

Ředitelka: RNDr. Karin Kriegerbecková, PhD.

Telefon: +420 604 585 345, +420 601 374 204
E-mail: reditel@muzeum-beroun.cz
Otevřeno: celoročně
Zavřeno: pondělí
Měsíce Dny Hodiny
I.–XII.Ne a svátky10–12, 12.45–17
I.–XII.Út, So9–12, 12.45–17
Vstupné základní: 40 Kč, Plzeňská brána 20 Kč
Vstupné snížené: 20 Kč, Plzeňská brána 10 Kč
Vstupné speciální: 10 Kč
Vstupné volné:
Poplatky:
Pouze s průvodcem: ano
Možnost odborného výkladu: ano
Nutné výklad objednat: ne
Výklad v jiném jazyce:
Popisky v jiném jazyce: ne
Jazyk popisků: Angličtina.
Poslední návštěva: 16.30 hod.
Doba prohlídky: 45 min.
Počet návštěvníků pro průvodce: 1
Počet návštěvníků pro vstup: 1
Suvenýry: ano
Občerstvení: ne
Bezbariérový přístup: ano
Šatna: ano
WC: ano
Služby: Volně přístupný internet, možnost úschovy jízdních kol, zázemí pro maminky. Bezbariérový přístup do přízemí.
Umístění: Centrum Berouna, na Husově náměstí čp. 87, 88.
Budova: Tzv. Jenštejnský, barokní s renesančními prvky, portál datován r. 1612. Druhý dům (č. 88) postaven po r. 1652.
Památkově chráněná budova: Ano. Státní seznam nemovitých památek č. 292, 293.
Rok založení: 1892
Charakter muzea:
Specializace: Příroda Českého krasu, regionální historie.
Specifická sbírka: Paleontologická a geologická
Je sbírka vystavena? ano
Evidenční číslo sbírky zapsané v CES:
Instalace stálé expozice z roku: 1997
Poslední změny z roku: 2011
Katalog k expozici? ne
Pořádá muzeum výstavy? ano
Tématika výstav: Ze sbírkových fondů muzea, výtvarné umění, výstavy ze společenskovědních a přírodovědných oborů.
Tip pro návštěvníky: Geopark Barrandien, venkovní expozice muzea (duben - říjen), dobrá dostupnost CHKO Český kras a CHKO Křivoklátsko, doprovodný program k výstavám i víkendové programy pro rodiny,
Zajímavost: Jarní a letní hrnčířský a řemeslný jarmark, muzejní noc, geologické a přírodovědné exkurze, FlerJarmarky, doprovodné akce pro školy a rodiny s dětmi.
Periodika: Sborník Český kras – 1x ročně.
Online katalog sbírky:
Název: Knihovna Muzea Českého krasu
Zaměření: Společenskovědní, přírodovědné
Adresa: Husovo nám. 87
Město: Beroun
PSČ: 266 01
Telefon: +420 311 624 101
Mobil:
E-mail: knihovna@muzeum-beroun.cz
Web: http://www.muzeum-beroun.cz/knihovna/
Online katalog: http://www.muzeum-beroun.cz/knihovna/
Sigla:
Evidenční číslo knihovny na MK ČR:
Počet svazků:
Speciální sbírky:

Kontakty knihovny

: Mgr. Dana Hradilová

Poslední změna: 14.8.2019 8:29

Na Adresář muzeí a galerií ČR – databázi a její elektronickou verzi – se vztahuje právo pořizovatele, tj. Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s. (AMG). Údaje o jednotlivých institucích jsou chráněny autorským zákonem. Jakékoliv jejich kopírování či zneužití je nezákonné a ochrana práv vlastníka dat bude důsledně prosazována právní cestou.

Za aktuálnost údajů uvedených v Adresáři muzeí a galerií ČR odpovídají samotné instituce. Data jsou pravidelně aktualizována na základě jejich zaslaných podkladů.

nahoru