ČR / Středočeský kraj / Příbram / Příbram /

Hornické muzeum Příbram, příspěvková organizace

nám. Hynka Kličky 293, Příbram, 261 01
GPS: 49°40'59.000"N, 13°59'13.000"E
http://www.muzeum-pribram.cz
Telefon: +420 318 626 307, +420 318 633 138
Fax: +420 313 120 625
E-mail: info@muzeum-pribram.cz
Poslední aktualizace: 2014
Je členem AMG: ano
Zřizovatel obecně:
Zřizovatel název: Středočeský kraj
Expozice: Věž Ševčinského dolu z roku 1879 – Vrtací technika v průběhu dějin – Vývoj svislé důlní dopravy na Příbramsku – Panoramatická vyhlídka na březohorský revír; Strojovna Ševčinské šachty – Světový význam březohorského revíru v 19. století – Důlní kompresor z roku 1928; Budova sypů – Řemesla a průmysl na Příbramsku do roku 1918 – Hornicko-hutnické stavby Příbramska na historických fotografiích; Budova cáchovny z roku 1880 – Z dějin příbramského dolování; Správní objekt Ševčinského dolu z roku 1885 – Mineralogicko-geologické vzorky březohorského revíru – Příbramské uranové ložisko – Z paleontologie Příbramska – Podbrdské železářství; Odval Ševčinské šachty – Důlní technika Rudných a Uranových dolů Příbram v 2. polovině 20. století – sběr minerálů z deponovaného odvalu dolu Lill z roku 1857 – Povrchová trasa hornického vláčku mezi Ševčinským a Vojtěšským dolem; Hornická chalupa – Domácnost březohorské havířské rodiny z přelomu 19. a 20. století. Areál historické šachty Anna z roku 1789 – Vodní štola Anna - Historické podzemí dolu Anna a dolu Vojtěch ze 16. až 18. století zv. „Wasserlauf" (vodní patro) – Fárání do podzemí pomocí výtahu – Strojovna s parním těžním strojem z roku 1914 – Parní stroje v rudném hornictví – Z historie úpravárenství – Z dějin hutnictví – Komora vodního kola z 18. století – Prokopská štola z roku 1832 s nejhlubší jámou revíru (1 600 m), jízda důlním vláčkem v podzemí; Areál Vojtěšského dolu z roku 1779 – Z historie dolu Vojtěch: Světové prvenství 1 000 m svislé hloubky na březohorském dole Vojtěch v roce 1875 – Strojovna dolu Vojtěch s parním těžním strojem z roku 1889 – Hornická kovárna – Galerie Karla Hojdena a Václava Šáry; Důlní žentour; Areál dolu Drkolnov z roku 1836 – Velké vodní kolo – Skluzavka.
Obory: Dokumentace vědy, techniky a práce – obecně, osobnosti, Doprava, letectvo, Fotografie, fotografická technika, Geologie a mineralogie, drahé kameny, Hornictví, těžba nerostů, Hračky, loutky, Muzeum umění, galerie, obrazárna, Muzeum v přírodě, skanzen, lidová architektura, Numismatika, medailérství, mincovnictví, Paleontologie, Podzemní chodby, historická sklepení, štoly, jeskyně, Potravinářství, zemědělství, pěstitelství, chovatelství, Řemeslná výroba, cechy, družstva
Otevřeno: celoročně
Zavřeno: dle období
Měsíce Dny Hodiny
I.–III., XI.–XII.Út–Pá9–16
IV., IX., X.Út–Ne9–17
V.–VI.Út–Pá9–17
V.–VI.So–Ne9–18
VII.–VII.Út–Ne9–18
Hromadné zájezdy na objednávku kdykoliv.
Vstupné základní: 40 Kč
Vstupné snížené: 20 Kč
Vstupné speciální: rodinné 100 Kč (2 dos. + 2 děti)
Vstupné volné: AMG, NPÚ, ICOMOS, ZMS
Poplatky: fotografování v expozicích
Pouze s průvodcem: ano
Možnost odborného výkladu: ano
Nutné výklad objednat: ne
Výklad v jiném jazyce: Němčina, angličtina a možnost zapůjčení textových průvodců.
Popisky v jiném jazyce: ano
Jazyk popisků: Angličtina ve většině expozic.
Poslední návštěva: 60 min. před uzavřením
Doba prohlídky: 180 min.
Počet návštěvníků pro průvodce: 1
Počet návštěvníků pro vstup: 1
Suvenýry: ano
Občerstvení: ano
Bezbariérový přístup: ano
Šatna: ne
WC: ano
Služby: Rezervace prohlídek, koncertní a scénická představení, natáčení filmových klipů, sběr minerálů z historického odvalu, prodej odborné literatury a suvenýrů s hornickou tématikou.
Umístění: Příbram – Březové hory.
Budova: Ševčinský důl.
Památkově chráněná budova: Ano. Národní kulturní památka.
Rok založení: 1886
Charakter muzea:
Specializace: Hornictví a hutnictví.
Specifická sbírka: Mineralogie nejvýznamnějšího rudního revíru 19. století, nejstarší parní těžní stroje, umělecké předměty ze stříbra vytěženého v místě.
Je sbírka vystavena? ano
Evidenční číslo sbírky zapsané v CES:
Instalace stálé expozice z roku: 2004
Poslední změny z roku: 2010
Katalog k expozici? ano
Pořádá muzeum výstavy? ano
Tématika výstav: Historie hornictví a hutnictví, historie města a regionu, etnografie, archeologie, mineralogie, botanika, zoologie, ze sbírek muzea, výtvarné umění.
Tip pro návštěvníky: Jízda důlním vláčkem v historickém podzemí Prokopské štoly až k jámě hluboké 1600 m, jízda hornickým vláčkem mezi Ševčinským a Vojtěšským dolem, fárání výtahem do podzemí dolu Anna, prohlídka unikátního vodního kola v podzemí dolu Drkolnov spolu s přístupem po skluzavce.
Zajímavost: Původní jedinečně zachovalá průmyslová architektura provozních, správních a těžebních objektů z 19. stol.
Periodika: Podbrdsko – 1x ročně, ve spolupráci se SOA Příbram.
Online katalog sbírky:
Poslední změna: 4.2.2016 14:07

Na Adresář muzeí a galerií České republiky – databázi a její elektronickou verzi – se vztahuje právo pořizovatele, tj. Asociace muzeí a galerií ČR (AMG) ve smyslu autorského zákona. Údaje o jednotlivých institucích v Adresáři jsou chráněny autorským zákonem. Jakékoliv jejich kopírování a zneužití je nezákonné a ochrana práv vlastníka dat bude důsledně prosazována právní cestou.

Za aktuálnost údajů v Adresáři odpovídají sama muzea a galerie. Údaje jsou pravidelně aktualizovány na základě zaslaných podkladů od jednotlivých institucí.

nahoru