ČR / Středočeský kraj / Příbram / Prostřední Lhota /

Muzeum Špýchar Prostřední Lhota

Pobočka instituce: Hornické muzeum Příbram, příspěvková organizace

Prostřední Lhota 1, Prostřední Lhota, 262 03
GPS: 49°45'10.000"N, 14°20'27.000"E
http://www.muzeum-pribram.cz
Telefon: +420 702 019 932, +420 318 543 958 (v sezóně), +420 318 633 138 (mimo sezónu)
Fax: +420 313 120 625
E-mail: info@muzeum-pribram.cz
Poslední aktualizace: 2014
Je členem AMG: ano
Zřizovatel obecně:
Zřizovatel název:
Expozice: Ze života venkovského obyvatelstva středního Povltaví – zemědělské stroje, nářadí a náčiní podomácké a řemeslné výroby, vybavení interiéru lidového obydlí, interiér vesnické hospody, způsob obživy zdejšího obyvatelstva v 19. a 20. století. Keltské oppidum Hrazany – archeologická výstava věnovaná jedné z nejvýznamnějších památek v ČR, hradišti z doby laténské u obce Hrazany na Sedlčansku. Zlato u Čeliny – stálá výstava o dolování zlata v minulosti v údolí Čelinského potoka. Působení rytířského řádu křížovníků s červenou hvězdou ve středních Čechách – s důrazem na okolí Nového Knína. Fotodokumentace staré Vltavy a života v obcích – osadách a samotách podél řeky. Tradice závodů silničních motocyklů – vítězné trofeje a ukázky historických strojů zdejších rodáků. Poutní místa na Příbramsku – ve spolupráci s Farním úřadem Starý Knín. Kapličky, kříže a boží muka na Novoknínsku – fotografie dokumentující stav církevních památek. V sousedním Chotilsku detašovaná expozice Z historie staré Vltavy.
Obory: Archeologie, Církve – dějiny, liturgické předměty, Etnografie, Hornictví, těžba nerostů, Šlechtické, měšťanské, lidové interiéry, nábytek
Otevřeno: sezónně
Zavřeno: dle období
Měsíce Dny Hodiny
I.–III., XI.–XII. po předchozí dohodě
V.So–Ne9–18
VI.Út–Pá9–17
VII.–VIII.Út–Ne9–18
IX., X.So–Ne9–17
Vstupné základní: 20 Kč
Vstupné snížené: 10 Kč
Vstupné speciální: 50 % sleva – karta EUROBEDS
Vstupné volné: AMG, NPÚ, ICOMOS, ZSM
Poplatky:
Pouze s průvodcem: ne
Možnost odborného výkladu: ano
Nutné výklad objednat: ne
Výklad v jiném jazyce: Možnost zapůjčení textových průvodců.
Popisky v jiném jazyce: ano
Jazyk popisků: Angličtina.
Poslední návštěva: 60 min. před uzavřením
Doba prohlídky: 60 min.
Počet návštěvníků pro průvodce: 10
Počet návštěvníků pro vstup: 1
Suvenýry: ano
Občerstvení: ne
Bezbariérový přístup: ano
Šatna: ne
WC: ano
Služby: Rezervace prohlídek. Občerstvení v místě.
Umístění: Obec Prostřední Lhota.
Budova: Kamenný barokní čtyřpodlažní špýchar z r. 1770, součást hospodářského dvora.
Památkově chráněná budova: Ano. Kulturní památka.
Rok založení: 2004
Charakter muzea:
Specializace: Život ve středním Povltaví na Novoknínsku od pravěku po současnost s důrazem na historii hornictví a národopis.
Specifická sbírka: Zemědělské stroje, nástroje a nářadí, domácí náčiní, interiér lidového obydlí, archeologické nálezy z keltského oppida Hrazany.
Je sbírka vystavena? ano
Evidenční číslo sbírky zapsané v CES:
Instalace stálé expozice z roku: 2004
Poslední změny z roku: 2008
Katalog k expozici? ne
Pořádá muzeum výstavy? ano
Tématika výstav: Pravěké osídlení, dějiny těžby zlata, národopis Povltaví, současné výtvarné umění.
Tip pro návštěvníky: Nevšední využití historického hospodářského objektu a možnost návštěvy nedaleké rozhledny Veselý kopec.
Zajímavost: Archeologické nálezy z keltského oppida Hrazany, doklady ke středověké těžbě a zpracování zlata, interiér venkovského obydlí, kovárny, truhlárny, plavecké hospody v Povltaví.
Periodika:
Online katalog sbírky:
Poslední změna: 4.2.2016 13:59

Na Adresář muzeí a galerií České republiky – databázi a její elektronickou verzi – se vztahuje právo pořizovatele, tj. Asociace muzeí a galerií ČR (AMG) ve smyslu autorského zákona. Údaje o jednotlivých institucích v Adresáři jsou chráněny autorským zákonem. Jakékoliv jejich kopírování a zneužití je nezákonné a ochrana práv vlastníka dat bude důsledně prosazována právní cestou.

Za aktuálnost údajů v Adresáři odpovídají sama muzea a galerie. Údaje jsou pravidelně aktualizovány na základě zaslaných podkladů od jednotlivých institucí.

nahoru