ČR / Ústecký kraj / Chomutov / Chomutov / Oblastní muzeum v Chomutově, příspěvková organizace /

Oblastní muzeum v Chomutově, příspěvková organizace – Radnice

Pobočka instituce: Oblastní muzeum v Chomutově, příspěvková organizace

nám. 1. Máje, radnice, Chomutov, 430 01
http://www.muzeum-cv.net
Telefon: +420 474 651 570
Fax:
E-mail: gubikova@muzeum-cv.net
Poslední aktualizace: 2015
Je členem AMG: ano
Zřizovatel obecně:
Zřizovatel název:
Expozice: Gotické umění na Chomutovsku (plastika a deskové oltáře v nejcennějším souboru severozápadních Čech) – Lapidárium (náhrobky a plastiky z Chomutovska shromažďované na Mnišském dvorku od roku 1923) – Fialův pohyblivý betlém – Kostel sv. Kateřiny (nejstarší raně gotická stavba německých rytířů z roku 1252 s dochovanou renesanční výmalbou) – Všemu světu na útěchu – Sochařství a malířství na Chomutovsku.
Obory: Barokní a rokokové umění, Církve – dějiny, liturgické předměty, Gotické umění, Lapidárium, Lékárny, farmacie, Pravěk, Renesanční umění, Středověké dějiny, Vlastivěda regionu, Vojenství – dějiny, zbraně, fortifikace

Ředitel: Ing. Stanislav Děd

Telefon: +420 474 651 253
Otevřeno: celoročně
Zavřeno: pondělí
Měsíce Dny Hodiny
I.–XII.Út–Pá10–17
I.–XII.So9–14
VII.–VIII., XII.Ne13–17
Vstupné základní: 30 Kč
Vstupné snížené: 15 Kč (důchodci, děti, studenti, ZTP)
Vstupné speciální: 10 Kč/osoba (hromadné návštěvy škol), 200 Kč (celoroční vstupné), 60 Kč (rodinné), pro obě budovy a opakované vstupné +50%.
Vstupné volné: děti do 6 let, AMG, ICOMOS, NPÚ, ZSM
Poplatky:
Pouze s průvodcem: ne
Možnost odborného výkladu: ano
Nutné výklad objednat: ne
Výklad v jiném jazyce: Němčina.
Popisky v jiném jazyce: ano
Jazyk popisků: Němčina.
Poslední návštěva: 30 min. před uzavřením
Doba prohlídky: 40 min.
Počet návštěvníků pro průvodce: 1
Počet návštěvníků pro vstup: 1
Suvenýry: ano
Občerstvení: ne
Bezbariérový přístup: ano
Šatna: ano
WC: ano
Služby:
Umístění: Budova radnice na náměstí.
Budova: Komenda Řádu německých rytířů, pozdější zámek, dnes radnice.
Památkově chráněná budova: Ano.
Rok založení: 1923
Charakter muzea: Vlastivědné
Specializace:
Specifická sbírka: Gotická plastika, deskové oltáře, lapidárium.
Je sbírka vystavena? ano
Evidenční číslo sbírky zapsané v CES:
Instalace stálé expozice z roku: 1983
Poslední změny z roku: 2010, 2013
Katalog k expozici? ano
Pořádá muzeum výstavy? ano
Tématika výstav: Regionální, výročí, materiálové, etnografické, výtvarné.
Tip pro návštěvníky: Fialův mechanický betlém, rekonstruovaný radniční portál, busty císařů od M. Brauna v Rytířském sále, Želinský oltář Monogramisty I.W., Záhořanský oltář, Mnišský dvorek.
Zajímavost: Muzejní noc, Den památek, Dny EHD.
Periodika:
Online katalog sbírky:
Poslední změna: 30.11.2015 14:32

Na Adresář muzeí a galerií České republiky – databázi a její elektronickou verzi – se vztahuje právo pořizovatele, tj. Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s. (AMG), ve smyslu autorského zákona. Údaje o jednotlivých institucích v Adresáři jsou chráněny autorským zákonem. Jakékoliv jejich kopírování a zneužití je nezákonné a ochrana práv vlastníka dat bude důsledně prosazována právní cestou.

Za aktuálnost údajů v Adresáři odpovídají samy muzea a galerie. Údaje jsou pravidelně aktualizovány na základě zaslaných podkladů od jednotlivých institucí.

nahoru