ČR / Ústecký kraj / Litoměřice / Litoměřice /

Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, příspěvková organizace

Michalská ul. 7, Litoměřice, 412 01
http://www.galerie-ltm.cz
Telefon: +420 416 732 382
Fax: +420 416 732 383
E-mail: info@galerie-ltm.cz
Poslední aktualizace: 2015
Je členem AMG: ne
Zřizovatel obecně:
Zřizovatel název: Ústecký kraj
Expozice: Sbírka starého umění: Sbírka dokládá, jak významným kulturně sociálním místem byly v proměnách věků Litoměřice. Těžiště stálé expozice galerie spočívá ve výtvarném umění oblasti Litoměřicka a severozápadních Čech v období 14. až 16. století. Sbírka barokního umění: zastoupena je jak sochařská, tak malířská tvorba autorů zásadního významu – Petra Brandla, Matyáše Bernarda Brauna, Jana Kupeckého a dalších. Sbírka umění 19. a 20. století. Expozice reflektuje častější střídání uměleckých stylů. Prezentována jsou díla klasicistní, díla z období romantismu a realismu, zastoupena je i secese.
Obory: Barokní a rokokové umění, Gotické umění, Malířství, kresba, grafika, Renesanční umění, Sochařství, Umění 19. století, Umění 20. století
Otevřeno: celoročně
Zavřeno: pondělí
Měsíce Dny Hodiny
I.–III., X.–XII.Út–Ne9–12, 13–17
IV.–IX.Út–Ne9–12, 13–18
Vstupné základní: 50 Kč
Vstupné snížené: 25 Kč (studenti, senioři, klub přátel výtvarného umění, majitelé ZTP a ZTP/P), 10 Kč (děti 6- 15 let)
Vstupné speciální: 60 Kč (rodinné a držitelé Rodinných pasů - 2 dospělí a nejméně 1 dítě)
Vstupné volné: Děti do 6 let, tisk, držitelé karet ICOM, UHS, RG ČR, členové Klubu přátel galerie, studenti odborných vysokých škol, pedagogický doprovod
Poplatky:
Pouze s průvodcem: ne
Možnost odborného výkladu: ano
Nutné výklad objednat: ano
Výklad v jiném jazyce:
Popisky v jiném jazyce: ano
Jazyk popisků: Angličtina.
Poslední návštěva: 30 min. před uzavřením
Doba prohlídky: 30-45 min.
Počet návštěvníků pro průvodce: 1
Počet návštěvníků pro vstup: 1
Suvenýry: ano
Občerstvení: ne
Bezbariérový přístup: ne
Šatna: ano
WC: ano
Služby: Prodej katalogů, plakátů a pohlednic.
Umístění: V Michalské ulici směrem z Mírového náměstí k biskupství a ke katedrále sv. Štěpána.
Budova: Na místě dvou gotických domů sjednocených renesanční přestavbou, s vnitřním atriem a s parkánem se sochařskou expozicí, uliční průčelí z let 1720–1730.
Památkově chráněná budova: Součást městské památkové rezervace.
Rok založení: 1956
Charakter muzea:
Specializace: České výtvarné umění.
Specifická sbírka: Expozice naivního umění z Čech a Moravy.
Je sbírka vystavena? ano
Evidenční číslo sbírky zapsané v CES:
Instalace stálé expozice z roku: 1956
Poslední změny z roku: 2011
Katalog k expozici? ne
Pořádá muzeum výstavy? ano
Tématika výstav: Gotické umění a renesanční umění převážně severočeské provenience, barokní umění a umění 19. století české provenience.
Tip pro návštěvníky: Dílo Mistra litoměřického oltáře.
Zajímavost: Naivní umění z Čech a Moravy.
Periodika:
Online katalog sbírky:
Poslední změna: 1.12.2015 9:22

Na Adresář muzeí a galerií České republiky – databázi a její elektronickou verzi – se vztahuje právo pořizovatele, tj. Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s. (AMG), ve smyslu autorského zákona. Údaje o jednotlivých institucích v Adresáři jsou chráněny autorským zákonem. Jakékoliv jejich kopírování a zneužití je nezákonné a ochrana práv vlastníka dat bude důsledně prosazována právní cestou.

Za aktuálnost údajů v Adresáři odpovídají samy muzea a galerie. Údaje jsou pravidelně aktualizovány na základě zaslaných podkladů od jednotlivých institucí.

Jak aktualizovat Adresář muzeí a galerií ČR?

Adresář je každoročně aktualizovaný seznam muzeí a galerií v České republice. Pokud máte zájem do tohoto seznamu zařadit také Vaše muzeum / galerii, neváhejte nás kontaktovat. Poradíme Vám, jak na to, i s vyplněním dotazníku.

nahoru