ČR / Ústecký kraj / Ústí nad Labem / Ústí nad Labem /

Collegium Bohemicum, o. p. s.

Masarykova 1000/3, Ústí nad Labem, 400 01
http://www.collegiumbohemicum.cz
Telefon: 420 415 216 058
Fax: +420 475 282 640
E-mail: info@collegiumbohemicum.cz
Poslední aktualizace: 2020
Je členem AMG: ano
Zřizovatel obecně:
Zřizovatel název: Collegium Bohemicum, o. p. s.
Expozice:
Obory: Archivy, archiválie, Dějiny 20. století, Dělnické hnutí, Etnické skupiny a národnostní menšiny na území ČR, Historie, regionální historie, osobnosti, Muzejnictví – dějiny, osobnosti, Umění 19. století, Židé – dějiny, holocaust

Ředitelka: Blanka Mouralová

Telefon: +420 475 828 641
E-mail: mouralova@collegiumbohemicum.cz
Otevřeno:
Zavřeno:
Vstupné základní:
Vstupné snížené:
Vstupné speciální:
Vstupné volné:
Poplatky:
Pouze s průvodcem: ne
Možnost odborného výkladu: ne
Nutné výklad objednat: ne
Výklad v jiném jazyce:
Popisky v jiném jazyce: ne
Jazyk popisků:
Poslední návštěva:
Doba prohlídky:
Počet návštěvníků pro průvodce:
Počet návštěvníků pro vstup:
Suvenýry: ne
Občerstvení: ne
Bezbariérový přístup: ne
Šatna: ne
WC: ne
Služby:
Umístění: Budova Severočeského divadla, opery a baletu, Lidické náměstí.
Budova: Novorenesanční budova bývalé školy.
Památkově chráněná budova: Ano. Kulturní památka.
Rok založení: 2006
Charakter muzea:
Specializace: Dějiny německy hovořících obyvatel českých zemí.
Specifická sbírka: K dějinám německy hovořících obyvael českých zemí.
Je sbírka vystavena? ne
Evidenční číslo sbírky zapsané v CES:
Instalace stálé expozice z roku:
Poslední změny z roku:
Katalog k expozici? ne
Pořádá muzeum výstavy? ne
Tip pro návštěvníky:
Zajímavost:
Periodika: Newsletter, 2x ročně.
Online katalog sbírky:
Poslední změna: 27.1.2020 10:36

Na Adresář muzeí a galerií České republiky – databázi a její elektronickou verzi – se vztahuje právo pořizovatele, tj. Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s. (AMG), ve smyslu autorského zákona. Údaje o jednotlivých institucích v Adresáři jsou chráněny autorským zákonem. Jakékoliv jejich kopírování a zneužití je nezákonné a ochrana práv vlastníka dat bude důsledně prosazována právní cestou.

Za aktuálnost údajů v Adresáři odpovídají samy muzea a galerie. Údaje jsou pravidelně aktualizovány na základě zaslaných podkladů od jednotlivých institucí.

nahoru