ČR / Zlínský kraj / Uherské Hradiště / Uherský Brod /

Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě

Přemysla Otakara II. č. 37, Uherský Brod, 688 12
http://www.mjakub.cz
Telefon: +420 527 632 288
Mobil: +420 527 634 078
E-mail: muzeum@mjakub.cz
Poslední aktualizace: 2016
Je členem AMG: ano
Zřizovatel obecně: Ministerstvo kultury ČR
Zřizovatel název: Ministerstvo kultury ČR
Expozice: Jan Amos Komenský lidstvu – expozice je rozdělena do dvou základních částí: „Komenský a jeho doba“ a „Odkaz Komenského současnosti“. Její součástí jsou tři audiovizuální programy. Expozice má interaktivní prvky. Starožitnosti Uherskobrodska – tematicky obsáhlá a podrobně členěná expozice přibližuje na bohatém sbírkovém materiálu muzea návštěvníkům a zejména zájemcům o regionální historii zaniklý způsob života měšťanských vrstev v Uherském Brodě i vesnický život v okolí města v období od 17. do 20. století. Rolnický dům a hospodářství č. p. 57 v obci Vlčnov na Uherskobrodsku – tento cenný doklad slováckého stavení v původním prostředí přibližuje návštěvníkům nejen dnes již zaniklý způsob života vesnického obyvatelstva na moravském Slovácku, ale také sváteční a běžné činnosti spjaté s hospodářským provozem zemědělské usedlosti.
Obory: Architektura, urbanismus, Didaktické a interaktivní expozice, Etnografie, Historie, regionální historie, osobnosti, Jan Amos Komenský, Literatura – dějiny, osobnosti, Muzeum v přírodě, skanzen, lidová architektura, Školství – dějiny, pedagogika, osobnosti, Šlechtické, měšťanské, lidové interiéry, nábytek

Ředitel: Mgr. Miroslav Vaškových, Ph.D.

Telefon: +420 572 632 288 kl. 211
Otevřeno: celoročně
Zavřeno: pondělí, svátky
Měsíce Dny Hodiny
I.–XII.Út–Ne9–12, 12.45–16.45
Vstupné základní: 40 Kč
Vstupné snížené: 30 Kč důchodci, studenti (16–18 let, studentský průkaz)
Vstupné speciální: 15 Kč děti 11–15 let, ZTP, ZTP/P; 10 Kč děti 6–10 let; 90 Kč rodinné (2 dospělí a max. 2 děti)
Vstupné volné: děti do 6 let, AMG, ZSM, RG ČR, NPÚ, ICOMOS, pedagogický dozor, ZTP, ZTP/P
Poplatky: 20 Kč fotografování, 50 Kč filmování
Pouze s průvodcem: ne
Možnost odborného výkladu: ano
Nutné výklad objednat: ano
Výklad v jiném jazyce:
Popisky v jiném jazyce: ano
Jazyk popisků: Textový průvodce v angličtině.
Poslední návštěva: 15.00 hod.
Doba prohlídky: 90 min.
Počet návštěvníků pro průvodce: 15
Počet návštěvníků pro vstup: 1
Suvenýry: ano
Občerstvení: ne
Bezbariérový přístup: ano
Šatna: ne
WC: ano
Služby: Bezbariérový přístup s pomocí.
Umístění: Muzeum leží při horním okraji historického středu města (severní hradby).
Budova: Areál budov při bývalém mšstském opevnění (13.–17. století) a budova zámku. Výstavní barokní sloupový sál – Baraník.
Památkově chráněná budova: Ano.
Rok založení: 1898
Charakter muzea: Specializované
Specializace: Komeniologie, historie a etnografie.
Specifická sbírka: Komenský v umění.
Je sbírka vystavena? ano
Evidenční číslo sbírky zapsané v CES: JAK/002-04-25/098002
Instalace stálé expozice z roku: 1992
Poslední změny z roku: 2011
Katalog k expozici? ano
Pořádá muzeum výstavy? ano
Tématika výstav: Výtvarné umění, národopis, faleristika, zoologie, historie, jubilea osobností, zbroje.
Tip pro návštěvníky: Videotéka Musaionfilmu, dlouhodobá expozice nejhodnotnějších sbírek muzea – Starožitnosti Uherskobrodska (knižní průvodce Poklady muzea).
Zajímavost: Poloha areálu současných muzejních budov je umístěna v blízkosti historického místa bývalého zeměpanského hradu (13.–17. století).
Periodika: Studia Comeniana et historica – časopis pro komeniologii a historii 16.–18. stoeltí a regionální dějepis moravsko-slovenského pomezí, vychází 1x ročně.
Online katalog sbírky:
Název: Knihovna Jana Kučery
Zaměření: J. A. Komenský, etnografie, Uherskobrodsko.
Adresa: Přemysla Otakara II. č. 37
Město: Uherský Brod
PSČ: 688 12
Telefon: +420 572 632 288 kl. 200
Mobil: +420 572 634 078
E-mail: ludvikova@mjakub.cz
Web: http://knihovna.mjakub.cz
Sigla: UHE 801
Evidenční číslo knihovny na MK ČR: 014/2002
Počet svazků: 26026
Speciální sbírky: Komeniologická literatura, staré tisky, pedagogická čtení.

Otevírací doba knihovny

MěsíceDnyHodiny
I.–XII.Po–Pá8–16

Kontakty knihovny

Vedoucí: Eliška Ludvíková

E-mail: ludvikova@mjakub.cz
Poslední změna: 14.8.2019 8:36

Na Adresář muzeí a galerií ČR – databázi a její elektronickou verzi – se vztahuje právo pořizovatele, tj. Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s. (AMG). Údaje o jednotlivých institucích jsou chráněny autorským zákonem. Jakékoliv jejich kopírování či zneužití je nezákonné a ochrana práv vlastníka dat bude důsledně prosazována právní cestou.

Za aktuálnost údajů uvedených v Adresáři muzeí a galerií ČR odpovídají samotné instituce. Data jsou pravidelně aktualizována na základě jejich zaslaných podkladů.

nahoru