Přihlášená muzea a tématické akce

Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích
Dukelská 1, 370 51 České Budějovice
387 929 311
muzeumcb@muzeum.cb.cz

http://muzeumcb.cz

PhDr. Jaroslava Landová
387 929 316
propagace@muzeumcb.cz
Muzejní noc na tvrzi Žumberk
Datum konání:5.6.2009
Mgr. Pavel Šafr
muzeumcb@muzeumcb.cz
387 929 300
muzeumcb.cz
nahoru