Přihlášená muzea a tématické akce

Západočeské muzeum v Plzni
Plzeň, Kopeckého sady 2, 301 00
info@zcm.cz

http://www.zcm.cz

Romana Němečková
+420 378 370 138
+420 603 286 993
rnemeckova@zcm.cz
Festival muzejních nocí
Orbis Pictus - muzeum a divadlo
Datum konání:19.6.2009
Romana Němečková
rnemeckova@zcm.cz
+420 603 286 993
www.zcm.cz
nahoru