Přihlášená muzea a tématické akce

Městské muzeum a galerie Břeclav
Břeclav, U Tržiště 10, 690 02
+420 519 324 493, fax: +420 519 322 729
silvie.vymyslicka@muzeumbv.cz

http://www.muzeumbv.cz

PhDr. Alena Káňová
+420 519 326 636
+420 736 274 570
alena.kanova@muzeumbv.cz
Muzejní noc na Pohansku
Organizované prohlídky interiéru i exteriéru archeologické lokality Pohansko s odborným komentářem a seznámením se s nejnovějšími výsledky výzkumu. Doprovodný program: prohlídka zemnice s kompletním vybavením a ukázky řemesel (kovotepectví, zpracování kůže, řezbářství, výroba keramiky atd.) slovanské produkce v období Velkomoravské říše 9. století. Vystoupení šermířské družiny v dobovém provedení. V akci se prezentuje Družina Jaga, věnující se životu Slovanů na Moravě v 9. a 10. století.
Datum konání:16.5.2009
PhDr. Alena Káňová
alena.kanova@muzeumbv.cz
+420 519 326 636
www.muzeumbv.cz
nahoru