Přihlášená muzea a tématické akce

Krkonošské muzeum Vrchlabí
Vrchlabí, Husova 213, 543 00
+420 499 456 704
muzeum@krnap.cz

http://www.krnap.cz

PhDr. Jana Sojková
+420 456 710
+420 728 420 851
jsojkova@krnap.cz
Noc v klášteře
Program bude zaměřen na oslavy 650. výročí 1. zmínky o Vrchlabí. PROGRAM: 18.00-18.30 loutkové divadelní představení "Poklad na vrchlabském zámku" (v malé výstavní místnosti), 19.00-19.30 vystoupení skupiny historického šermu REGO (v rajském dvoře), 19.40-20.00 přednáška na téma "Hrabě Václav Morzin a jeho kapela" (v klášterním kostele), 20.00-20.30 koncert (v klášterním kostele), 20.00-20.30 loutkové divadelní představení "Poklad na vrchlabském zámku" (v malé výstavní místnosti), 20.30-21.00 komentovaná prohlídka výstavy "S mouřenínem v erbu" (v ambitu kláštera), 21.00-21.20 přednáška na téma "Hrabě Václav Morzin a jeho kapela" (v klášterním kostele), 21.20-22.00 koncert (v klášterním kostele), 22.00-22.20 přednáška na téma "Hrabě Václav Morzin a jeho kapela" (v klášterním kostele), 22.00-22.30 loutkové divadelní představení "Poklad na vrchlabském zámku" (v malé výstavní místnosti), 22.30-23.00 komentovaná prohlídka výstavy "S mouřenínem v erbu" (v ambitu kláštera), 23.00-24.00 koncert (v klášterním kostele). V průběhu celého večera se můžete zúčastnit dobrodružných her pro děti i dospělé, zakoupit si novou publikaci "Vrchlabí", volně si projít muzejní výstavy a expozice.
Datum konání:12.6.2009
Mgr. Jiří Louda
jlouda@krnap.cz
+420 499 456 709
www.krnap.cz
nahoru