Přihlášená muzea a tématické akce

Muzeum východních Čech v Hradci Králové (jako zástupce pořádajících muzeí a galerií)
Hradec Králové, Eliščino nábřeží 465, 500 01
+420 495 512 899, +420 603 523 937
muzeum@muzeumhk.cz

http://www.muzeumhk.cz

dr. Zdeněk Zahradník
+420 495 512 899
+420 603 523 937
muzeum@muzeumhk.cz
2. královéhradecká muzejní noc 2009
Společná akce muzeí a galerií sídlících a působících na území města Hradce Králové, která zpřístupní zdarma všechny své expozice a výstavy a nabídne nejrůznější doprovodné programy - např. specifické výstavy výtvarného umění, připomenutí významných výročí města Hradce Králové (500 let zvonu Augustin, 150 let železniční dráhy...) i všestranná propagace muzejní práce, včetně připravovaného muzea elektrofonických kytar v Hradci Králové.
Datum konání:29.5.2009
Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Galerie moderního umění v Hradci Králové, Galerie Vladimíra Preclíka, Muzejní expozice sdělovací a zabezpečovací techniky, Zahrádkářské muzeum, České farmaceutické muzeum na Kuksu, Informační centrum Obnovitelné zdroje Hradec Králové, Památník bitvy 1866 na Chlumu.
Muzeum východních Čech v Hradci Králové
dr. Zdeněk Zahradník
muzeum@muzeumhk.cz
+420 603 523 937
www.muzeumhk.cz
nahoru