Přihlášená muzea a tématické akce

Horácká galerie v Novém Městě na Moravě
Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 1, 592 31
+420 566 654 211, +420 566 654 219
horacka.galerie@hg.nmnm.cz

http://hg.nmnm.cz

Bc. Eva Kulková
+420 566 654 216
+420 603 210 321
eva.buchtova@hg.nmnm.cz
Galerijní noc 2009
Pro návštěvníky je připraven program vztahující se ke 130. výročí narození novoměstského rodáka, grafika a malíře Karla Němce. Návštěvníci se nenásilnou formou, pomocí výkladových prezentací, her a dalších dílen dozvědí o autorově tvorbě. K této příležitosti bude v protorách HG instalována i výstava Němcových grafik vycházejících ze středověkých motivů. Tyto prostory i blízké venkovní sgrafitové práce budou návštěvníkům prezentovány v prohlídkách, za špatného počasí prezentacemi v HG. Paralelně bude za příznivého počasí na nádvoří připraven doprovodný program, o který se postará Historizující sdružení žakérské Poustevník z Brna. Na programu budou divadelní představení s tanci a šermem ve středověkém duchu, do některých představení budou začleněny i Němcovy autorské texty. Návštěvníci sei budou moci také prohlédnout středověké ležení a zbroj, poslechnout středověkou hudbu, i ochutnat středověké pokrmy. V nočních hodinách pak bude nachystána ohňová show.
Datum konání:12.6.2009
Bc. Eva Kulková
eva.buchtova@hg.nmnm.cz
+420 566 654 216
hg.nmnm.cz
nahoru