Přihlášená muzea a tématické akce

Slezské zemské muzeum
Opava, Tyršova1, 746 01
+420 553 622 999
szmred@szmo.cz

http://www.szmo.cz

Bc. Kamila Streitová
+420 553 714 809
+420 603 868 183
streitova@szmo.cz
Brány muzea pobořené - Slezská muzejní noc 2009
Výstavní budova Komenského 10 Krása, která hřeje – doprovodný program k výstavě seznámení s výstavou prezentace a praktická ukázka technologie výroby kachlů (ve spolupráci s NPÚ) vylosování tří výherců, kteří obdrží kopie ČVS vystavených kachlů Tento program v časech  19.00, 21.00, 22.30 Pojďte dolů do jeskyně krystaly minerálů, pravěké fosílie, soubor jeskynních brouků, netopýři, mechorosty pro děti malba na jeskynní stěny přírodními materiály Překvapení ze sbírek Slezského zemského muzea odhalení jedinečného muzejního exponátu Blücherův palác Masarykova třída 35 Zajímavosti z přírodovědných sbírek Památník Petra Bezruče Ostrožná 35 Večerní prohlídky expozice za účasti Mistra Petra Bezruče speciální komentované prohlídky v kostýmech Koupající se Bezruč promítání běžně neprezentovaného krátkého němého filmu Program od 19.00 – 21.00 hod., 21.00 – 23.00 hod. Bývalý Františkánský klášter Ostrožná 42 Opava v proměnách času výstava fotografií Etnografie se představuje zajímavosti z depozitáře pracoviště Palác Razumovských Nádražní okruh 31 Místo, kde žil Camillo Razumovský komentovaná prohlídka prostor Slezského ústavu Program vždy v celou hodinu od 19.00 – 23.00 hod. Arboretum Nový Dvůr Prohlídka pěstebních skleníků průvodce návštěvníky seznámí s historií skleníkové expozice Arboretum Nový Dvůr v Evropě komentovaná prohlídka výstavy Pěšinou za doprovodu loučí k výstavnímu pavilonu Výstava Kronika Arboretum Nový Dvůr Ohniště, oheň a louče posezení u ohně a opékání špekáčků Památník II. světové války v Hrabyni Doba zmaru a naděje komentované prohlídky nové expozice spojené s besedami s veterány a přímými účastníky bojů od 18 hodin Slezské zemské dráhy vypraví pro zájemce o muzejní noc spec. historický vlak na trase Krnov – Opava (odj.18.20hod.), Opava Vých. nádr.- Krnov(odj.22.30hod.). Mezi zastávkami Opava Výstavní budova – Arboretum Nový Dvůr bude zajištěna kyvadlová autobusová doprava pro návštěvníky zdarma. Na zajištění muzejní noci se ve vzájemné spolupráci podíleli Slezské zemské muzeum, NPÚ – ú. o. p. Ostrava, Magistrát města Opavy, Dopravní podnik města Opavy, Slezské zemské dráhy.
Datum konání:29.5.2009
Bc. Kamila Streitová
streitova@szmo.cz
+420 553 714 809
www.szmo.cz
nahoru