Přihlášená muzea a tématické akce

Muzeum Komenského v Přerově, p.o.
Přerov, Horní náměstí č. 7, 750 11
+420 581 219 380
info@prerovmuzeum.cz

http://www.prerovmuzeum.cz

Mgr. Kristina Glacová
+420 581 250 540
+420 723 957 891
glacova@prerovmuzeum.cz
Putování s Ferdou Mravencem
Akce souvisí s vernisáží výstavy "Hurá za Ferdou Mravencem!", pořádané k 70. výročí vydání Ferdova slabikáře od Ondřeje Sekory. Jedná se o dvoufázový volně na sebe navazující program, vycházející z příběhů o Ferdovi Mravenci a Brouku Pytlíkovi. Během celodenního programu, jehož hlavním tématem je hledání Ferdova šátku, budou připraveny tématické soutěže a workshopy pro děti i dospělé. Noční prohlídky se ponesou v duchu hlavní myšlenky - poplachu v muzeu způsobeného útěkem hmyzu z výstavy Ondřeje Sekory. Návštěvníci procházejí muzeem po trase vycházející z principu stolních her typu "Člověče nezlob se!" Po "pochytání", tedy zaznamenání všech brouků dojdou návštěvníci k cíli - do zachráněné výstavy.
Datum konání:30.5.2009
Folklórní soubor Haná, Přerov
Muzeum Komenského v Přerově, p.o.
Mgr. Kristina Glacová
glacova@prerovmuzeum.cz
+420 723 957 891
www.prerovmuzeum.cz
nahoru