Přihlášená muzea a tématické akce

Muzeum Českého krasu
Beroun, Husovo nám. 87, 266 01
+420 311 624 101
produkce@muzeum-beroun.cz

http://www.produkce-beroun.cz

Mgr. David Palivec
+420 311 624 101 (linka 23)
+420 739 832 876
produkce@muzeum-beroun.cz
5. Berounská muzejní noc - Putování proti toku času tentokrát do 16. století
Chceme se zaměřit na výrazné prvky specifické pro zmíněné období. Jedním takovýmto prvkem byla i snaha o experimentování v oblasti fyziky, chemie, medicíny, ale i magie a astrologie, tedy alchymie, obzvlášť specifická pro dvůr krále Rudolfa II. V rámci znázornění tohoto fenoménu využijeme sklepní prostor v intencích alchymistické dílny. Pro konec 16. století je mimo jiné významný i přechod paradigmatu ve vnímání vesmíru. Na přelomu 16. a 17. století je patentován první dalekohled a člověk již začíná být fyzicky schopen pohlížet na vesmír z povrchu zemského. V tomto smyslu se chystáme využít již nastolené širší spolupráce s Hvězdárnou Žebrák a z ochozu Plzeňské brány tak návštěvníkům umožnit pozorování hvězd na obloze. V 16. století je již plně rozvinut v českých zemích knihtisk. Zejména díky ilegálnímu působení členů Jednoty bratrské. Vrcholem jejich snah byl tisk známé bible Kralické z roku 1596. V tomto směru připravujeme praktické ukázky tiskařství. Další prvek charakterizující 16. století je vznik kramářských písní. Tento městský folklor, který se snaží interpretovat příběh kombinací zpěvu a vyprávění, nebude na Muzejní noci chybět. V prostoru Geoparku opět plánujeme umístit, tak jako loňský rok, krčmu. Stejně tak se v tomto prostoru budou pro děti připravovat renesanční hry (například skládání obrazu z ovoce a zeleniny atd.). Vrcholnými výstupu by zde dále byly scénky (například přepadení kupců lapkovskou družinou atd.) z velké části připravované spolu s Berounskými měšťany. V tomto směru by se jednalo o komponovaný program zakončený střelbou z dobových zbraní (včetně děla). Tento program bude vyvrcholením nejen naší Muzejní noci, ale i výstavy Landsknechti, která bude mít během svého trvání připraven i speciální doprovodný program pro školy.
Datum konání:5.6.2009
Berounští měšťané s.r.o., Město Beroun, Hvězdárna Žebrák
Muzeum Českého krasu
RNDr. Karin Kriegerbecková, Ph.D. (ředitelka muzea)
reditel@muzeum-beroun.cz
+420 311 621 174
www.muzeum-beroun.cz
nahoru