Přihlášená muzea a tématické akce

Minimuzeum – Síň selských tradic
Police 41, 789 73
Jana Preisová
+420 602 845 098
Noc muzeí – Polické poklady
1. Archeologické poklady z katastru Police, 2. Poklady z historie polického kostela.
Datum konání:20.5.2016
Muzeum Šumperk, Církevní depozitář – Úsov
zdarma
Jana Preisová
+420 602 845 098
nahoru