Přihlášená muzea a tématické akce

Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi
Chrudim, Břetislavova 74, 537 60
+420 469 620 310
puppets@puppets.cz

http://www.puppets.cz

Olga Havlíková
+420 734 203 261
olga.havlikova@puppets.cz
XII. Chrudimská muzejní noc 2016 – Umění bez hranic
Muzejní noc naváže na městský projekt s názvem „Chrudim sobě 2016 – Umění a zábava“. V rámci projektu „Chrudim, město tří muzeí" účastníky čeká soutěžní kvíz, volné vstupy a další doprovodné akce: MLK v Chrudimi: CONTINUO Theatre Muzejní noc se tentokrát stane mezi loutkami nocí divadelní. Divadlo CONTINUO slavnostně otevře svou výstavu na půdě muzea. Téma divadla se objeví i při prohlídce muzea a tvořivém workshopu (18.00–24.00 hod.) / RM v Chrudimi: HURÁ DO PRAVĚKU! Pro malé i velké návštěvníky jsme ve spolupráci s Vodními zdroji Chrudim, s. r. o. připravili strastiplnou cestu výstavou „PaleoART Chrudim 2016 aneb Mamuti se řítí na Chrudim“. Jejich kroky povedou skrz karbonský močál, budou muset zdolat druhohorní křídové moře a nakonec se setkat tváří v tvář s členy volného sdružení PAS (Paleoart – Art and Science). Bohatý program bude pokračovat i v následujících dnech – čeká Vás jarmark regionálních řemesel, rýžování zlata, nebo kino pod širým nebem, nenechte si ujít kultovní film Cestu do pravěku. (18.00–23.00 hod.) / MuBaSo: Návštěvníky Muzea barokních soch čeká připomínka Karla IV., jehož 700. výročí narození si letos celá naše země připomíná. Během večera zazní varhanní hudba, návštěvníky čeká pohádkové představení o Karlu IV. a jeho návštěvě v Chrudimi, setkání s jeho královskou manželkou a mnoho dalšího. Pro veřejnost otevřeme také rajský dvůr bývalého kapucínského konventu, který letos slaví také kulaté výročí (260. let od založení). (18.00–23.00 hod.)
Datum konání:27.5.2016
Muzeum barokních soch (MuBaSo) – Školní náměstí 10, Chrudim 537 01 / Regionální muzeum v Chrudimi – Široká 86, 537 01 Chrudim / Vodní zdroje Chrudim, s. r. o. – U Vodárny 137, 537 01 Chrudim II
zdarma
RM v Chrudimi, MLK v Chrudimi, MuBaSo
Barbora Hlaváčová (RM v Chrudimi), Olga Havlíková (MLK) Štěpánka Gottwaldová (MuBaSo)
hlavacova@muzeumcr.cz, olga.havlikova@puppets.cz gottwaldova@chbeseda.cz
(RM) +420 464 620 566, (MLK) +420 734 203 261, (MuBaSo) + 420 603 881 004
http://www.muzeumcr.cz; http://www.mubaso.cz; http://www.puppets.cz
nahoru