Přihlášená muzea a tématické akce

Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem
Roudnice nad Labem, Očkova 5, 413 01
+420 416 837 301
galerieroudnice@gmail.com

http://www.galerieroudnice.cz

MgA. Lucie Kabrlová
+420 602 493 983
galerieroudnice@gmail.com
Figura a figurka / Galerijní den a noc
Již osmý ročník Galerijního dne a noci. Letošní téma Figura a figurka volně naváže na probíhající výstavu Jan Hendrych / Rastislav Jacko / Učitel a žák II, která se bude zabývat konfrontací klasické figurální plastiky s minimalistickou abstrakcí, ale také dvou autorských přístupů „učitele“ a „žáka“. Bohatý doprovodný program bude probíhat v galerijní expozici i ve venkovních prostorách. Těšit se můžete na tradiční doprovodný program pro školy a rodiče s dětmi. V dopoledních hodinách (od 10.00 hodin) budou probíhat výtvarné dílny, animace a workshopy pod vedením studentů Katedry výtvarné kultury Pedagogické fakulty UJEP v Ústí nad Labem a žáků z Ateliéru Výtvarka pod vedením lektorky Jitky Kratochvílové. Galerijní expozicí bude návštěvníky provádět v kostýmu šachové figury klaunka Pepina. Dílny budou probíhat až do 16.00 hodin. Odpolední program (14.00 hodin) zahájí vystoupení souboru bicích nástrojů Marching a smyčcového souboru ZUŠ v Roudnici nad Labem. Následovat bude (15.00 hodin) taneční vystoupení souboru Bengha čhaja Farní charity v Roudnici nad Labem. Od 16.00 hodin návštěvníky čeká Exkurs do historie stolních her, jako specifické oblasti dějin kultury, na nějž naváže celoodpolední Deskohraní pod vedením Petry Bidlasové. Od 17.00–21.00 hodin zahájíme v prostorách před galerií koncert roudnických kapel (Louty, Blueroom). Od 18.00–18.30 hodin bude připravena komentovaná prohlídka k výstavě Jan Hendrych / Rastislav Jacko / Učitel a žák II s autorkou výstavy Alenou Potůčkovou. Festivalový večer zakončí ve 21.00–22.00 hodin divadelní představení Safírová hlava.
Datum konání:20.5.2016
zdarma
http://www.galerieroudnice.cz
nahoru