Přihlášená muzea a tématické akce

Moravská galerie v Brně
Brno, Husova 18, 662 26
+420 532 169 130
info@moravska-galerie.cz

http://www.moravska-galerie.cz

Kateřina Komárková
+420 532 169 170
+420 731 327 322
katerina.komarkova@moravska-galerie.cz
Brněnská muzejní noc 2016
Mimořádná kulturní akce místního i regionálního významu nabízející bohatý program – výstavy, workshopy, koncerty, výtvarné dílny.
Datum konání:21.5.2016
Technické muzeum v Brně, Muzeum města Brna, Dům umění města Brna, Moravské zemské muzeum, Mendlovo muzeum MU, Muzeum Brněnska, Muzeum romské kultury
dobrovolné
Moravská galerie v Brně
PhDr. Kateřina Tlachová
info@brnenskamuzejninoc.cz
+420 603 583 809
http://www.brnenskamuzejninoc.cz
nahoru