Přihlášená muzea a tématické akce

Muzeum naftového dobývání a geologie
Hodonín, Kasárenská ul. 1022, 695 01
+420 604 413 665
mng.hodonin@seznam.cz

http://mng.webz.cz

Pavla Benadová
+420 737 497 594
benadova.pavla@gmail.com
Naftařská muzejní noc – 10 let výročí
Táborák, opékání špekáčků, noční prohlídka za svitu petrolejek.
Datum konání:20.5.2016
Pavla Benadová
benadova.pavla@gmail.com
+420 737 497 594
http://mng.webz.cz
nahoru