Přihlášená muzea a tématické akce

Obec Tvořihráz
Tvořihráz 169, 671 34 Horní Dunajovice
+420 515 271 352
obec.tvorihraz@tiscali.cz

http://tvorihraz.cz

Jana Broučková
+420 515 271 352
+420 736 275 306
obec.tvorihraz@tiscali.cz
Muzejní noc Tvořihráz
Jedná se o kulturní akci v zámku Tvořihráz. Zámek Tvořihráz s hospodářským areálem je kulturní památkou. V této budově máme trvale umístěnou expozici s názvem „Zajímavosti z Tvořihráze a okolí, procházka prostorem a časem“, která je vytvořena ve spolupráci s Jihomoravským muzeem. Je zde na 17 panelech zpracována historie obce a okolí, lidové zvyky, obyčeje, archeologické nálezy, příroda a další zajímavosti. Celá expozice je vhodně doplněna trojrozměrnými předměty, které používali naší předkové při zemědělské výrobě a při každodenním životě. Akce se v předchozích dvou ročnících vyznačovala velkým zájem návštěvníků místních i návštěvníků ze širokého okolí. Tato akce je určena pro širokou veřejnost. Cílem je propagace obce, historie obce a okolí, propagace zemědělství a propagace tradičních řemesel. Akce je doprovázena vhodným kulturním programem (např. skupina historického šermu, pohádka pro děti, hudební skupina). Všichni pořadatelé jsou v dobových kostýmech. Akce je doplněna stylovými soutěžemi pro děti i dospělé. Veřejnosti jsou zpřístupněny nejen prostory s expozicemi s výkladem, ale i ostatní prostory v zámku ve kterých probíhají soutěže a kreativní tvoření. Zpřístupněny jsou i sklepení pod zámkem. Jedná se výjimečnou akci, která je v našem regionu ojedinělá.
Datum konání:28.5.2016
Obec Tvořihráz
dobrovolné
Obec Tvořihráz
Ing. Josef Brouček
obec.tvorihraz@tiscali.cz
+420 724 183 821
http://www.tvorihraz.cz
nahoru