Přihlášená muzea a tématické akce

Muzeum Českého ráje v Turnově, příspěvková organizace
Turnov, Skálova 71, 511 01
+420 481 322 106
mail@muzeum-turnov.cz

http://www.muzeum-turnov.cz

Marcela Beranová
+420 481 325 746
+420 736 145 354
beranova@muzeum-turnov.cz
Turnovská muzejní noc
Muzeum Českého ráje v Turnově: Vernisáž výstavy „Ze stébel a proutí“ – nářadí, náčiní a zvykoslovné předměty v tradiční lidové kultuře Pojizeří. Komentované prohlídky výstav Zkamenělé stopy aneb „Po stopách dávných živočichů“ a „Ze stébel a proutí“. Tvůrčí dílny pro veřejnost (výroba z proutí). Mineralogická dílna a hrátky se světlem (geolog a mineralog Mgr. Jan Bubal). Dlaskův statek v Dolánkách: Expozice otevřena do 24.00 hodin. Řezbářské sympozium. Dům přírody v Dolánkách: Interaktivní expozice představující sepětí živé a neživé přírody. Hvězdárna Turnov: Pozorování oblohy, projekce filmů s hvězdářskou tématikou a další. Stanoviště koloběžek – možnost zapůjčení koloběžky a dopravy do dalších objektů s programem Turnovské muzejní noci.
Datum konání:13.6.2019
Dlaskův statek v Dolánkách, Hvězdárna Turnov, Dům přírody v Dolánkách
Zdarma
Muzeum Českého ráje v Turnově
Marcela Beranová
beranova@muzeum-turnov.cz
+420 736 145 354
http://www.muzeum-turnov.cz
nahoru