Přihlášená muzea a tématické akce

Centrum Třeboňského rybníkářského dědictví v domě Štěpánka Netolického
Třeboň, Masarykovo náměstí 89, 379 01
+420 702 168 620
lucie.kukackova@mesto-trebon.cz

http://www.dumstepankanetolickeho.cz/

MgA. Lucie Kukačková
+420 702 168 620
lucie.kukackova@mesto-trebon.cz
Muzejní noc v Třeboni
Zveme vás na Muzejní noc v Třeboni, která se letos uskuteční od 18:00 do 22:00 hodin. K Muzejní noci se letos připojí řada třeboňských institucí, které pro návštěvníky připravily následující program. Dům přírody Třeboňska plánuje pro návštěvníky speciální komentované prohlídky expozice Krajina a lidé. V Domě Štěpánka Netolického budou probíhat komentované prohlídky stálé expozice, která je věnovaná životu a dílu rybníkáře Štěpánka Netolického. V Muzeu a galerii Třeboň zažijí návštěvníci netradiční „Noc v muzeu s rožmberským panovníkem Petrem Vokem“. V Galerii buddhistického umění ve vodárenské věži se uskuteční komentované prohlídky se zastaveními v jednotlivých patrech věže, kde se návštěvníci dozvědí informace nejen o vzniku sbírky a expozice buddhisticko-lámaistického umění, ale také o historii vodárenské věže a projektu architekta Jana Kotěry. Čeká je také hra na tibetské mísy pod vedením Hany Marešové. Muzejní noc v GBU organizuje Oddělení turistického informačního centra Třeboň ve spolupráci se Sbírkovým oddělením Náprstkova muzea a Asijským kulturním centrem Třeboň. K akci se také připojí muzeum Třeboň v marcipánu, kde budou probíhat komentované prohlídky stálé expozice.
Datum konání:7.6.2019
Dům přírody Třeboňska, Dům Štěpánka Netolického, Muzeum a galerie Třeboň a Galerie buddhistického umění, muzeum Třeboň v marcipánu.
Město Třeboň
MgA. Lucie Kukačková
lucie.kukackova@mesto-trebon.cz
+420 702 168 620
http://www.itrebon.cz
nahoru