Přihlášená muzea a tématické akce

Muzeum města Brna, příspěvková organizace
Brno, Špilberk 210/1, 662 24
+420 542 123 611, +420 542 123 613
muzeum.brno@spilberk.cz

http://www.spilberk.cz

Gabriela Kyzlinková
+420 542 123 675
+420 736 624 138
kyzlinkova@spilberk.cz
Muzejní noc na Špilberku
Program letošní muzejní noci, připravený Agenturou REX za finanční podpory Jihomoravského kraje a statutárního města Brna, je v letošním roce zaměřený na přiblížení hradu Špilberku jako pověstného vězení habsburské monarchie známého v 18. a 19. století po celé Evropě. Od smrti nejslavnějšího špilberského vězně, barona Františka Trencka, letos uplyne 270 let. Muzejní noc na Špilberku bude připomínkou této události. Ale připomene i další známé špilberské vězně. Například loupežníka Václava Babinského či italského vlastence, básníka Silvia Pellica. Hradní nádvoří ožijí dobovým jarmarkem se stylovým programem, dobovou hudbou, potulnými komedianty. Prostranství se zaplní lidmi v dobových kostýmech. O pořádek a bezpečnost se postarají členové hradní stráže. Program se bude odehrávat od 18:00 hodin do 24:00 hodin, do 23:00 hodin budou zpřístupněny i interiéry hradu včetně stálých expozic a výstav uvnitř hradu.
Datum konání:18.5.2019
Moravská galerie v Brně, Technické muzeum v Brně, Muzeum města Brna, Moravské zemské muzeum, Muzeum romské kultury, Dům umění města Brna, Mendlovo muzeum MU, Muzeum Brněnska, Diecézní muzeum, Knihovna Jiřího Mahena, Národní památkový ústav – ÚOP v Brně, Galerie HaDivadla, Červený kostel, Hvězdárna a planetárium Brno. Brněnská muzea a galerie spolupracují při pořádání akce s Turistickým informačním centrem města Brna a s Dopravním podnikem města Brna, a.s., který bude během akce provozovat mimořádné dopravní linky na trase mezi jednotlivými do akce zapojenými objekty.
Vstup do nádvoří a na program včetně venkovních aktivit je zdarma. Vstup do stálých expozic a výstav uvnitř hradu bude zpoplatněn. Výše vstupného zatím není stanovena.
Moravská galerie v Brně
Mgr. Pavla Obrovská
pavla.obrovska@moravska-galerie.cz
+420 532 169 166, +420 773 777 834
http://www.brnenskamuzejninoc.cz/
nahoru