Přihlášená muzea a tématické akce

iQLANDIA, o. p. s.
Liberec, Nitranská 410/10, 460 07
+420 724 586 230
info@iqlandia.cz

http://www.iqlandia.cz

Petra Zákravská
+420 736 510 676
zakravska@iqlandia.cz
Muzejní noc
Datum konání:17.5.2019
Snížené vstupné
Oblastní galerie Liberec
MgA. Petra Kašková
petra.kaskova@ogl.cz
+420 725 558 413
http://www.iqlandia.cz
nahoru