Přihlášená muzea a tématické akce

Muzeum Brněnska, příspěvková organizace – Podhorácké muzeum
Předklášteří, Porta coeli 1001, 666 02
+420 549 412 293
predklasteri@muzeumbrnenska.cz

http://predklasteri.muzeumbrnenska.cz

PhDr. Josef Zacpal
+420 549 412 293
j.zacpal@muzeumbrnenska.cz
Brněnská muzejní noc
Program Muzejní noci bude zaměřen na právě probíhající výstavy „Cesty do pravěku aneb Ve stopách Zdeňka Buriana“ a „Co všechno je muzeum…“.
Datum konání:18.5.2019
Moravská galerie v Brně, Technické muzeum v Brně, Muzeum města Brna, Moravské zemské muzeum, Muzeum romské kultury, Dům umění města Brna, Mendlovo muzeum MU, Knihovna Jiřího Mahena
Moravská galerie v Brně
Mgr. Pavla Obrovská
pavla.obrovska@moravska-galerie.cz
+420 773 777 834
http://www.brnenskamuzejninoc.cz; http://www.muzeumbrnenska.cz
nahoru