Přihlášená muzea a tématické akce

Muzeum Brněnska, příspěvková organizace – Památník písemnictví na Moravě
Klášter 1, 664 61 Rajhrad
+420 547 229 136
rajhrad@muzeumbrnenska.cz

http://rajhrad.muzeumbrnenska.cz

PaedDr. Libor Kalina
+420 547 229 136
l.kalina@muzeumbrnenska.cz
Brněnská muzejní noc
Setkání se středověkými rukopisy, komentované prohlídky historické benediktinské knihovny.
Datum konání:18.5.2019
Moravská galerie v Brně, Technické muzeum v Brně, Muzeum města Brna, Moravské zemské muzeum, Muzeum romské kultury, Dům umění města Brna, Mendlovo muzeum MU, Knihovna Jiřího Mahena
Moravská galerie v Brně
Mgr. Pavla Obrovská
pavla.obrovska@moravska-galerie.cz
+420 773 777 834
http://www.brnenskamuzejninoc.cz; http://www.muzeumbrnenska.cz
nahoru