Přihlášená muzea a tématické akce

Galerie hlavního města Prahy – Dům Františka Bílka v Chýnově
Chýnov, Údolní 133, 391 55
+420 224 826 391
office@ghmp.cz

http://www.ghmp.cz

Zuzana Pištěková
+420 776 592 901
zuzana.pistekova@ghmp.cz
Táborská muzejní noc
Akce je součástí již tradiční Muzejní noci v Táboře, jako v minulém roce.
Datum konání:31.5.2019
Zdarma v rámci Muzejní noci
http://www.ghmp.cz
nahoru