Přihlášená muzea a tématické akce

Oblastní galerie Liberec, příspěvková organizace
Liberec, Masarykova 723/14, 460 01
+420 485 106 321
oblgal@ogl.cz

http://www.ogl.cz

Petra Kašková
+420 725 558 413
petra.kaskova@ogl.cz
Muzejní noc pod Ještědem
Tato akce má v Liberci dlouholetou tradici a nabízí vzácnou možnost navštívit vzdělávací a sbírkotvorné instituce muzejního typu v nočních hodinách. Prostřednictvím bohatého kulturněvzdělávacího doprovodného programu seznamuje návštěvníky s prostředím a nabídkou galerie, která se snaží představit umělecká díla co nejširšímu spektru návštěvníků. Ukázat veřejnosti, co všechno nabízí a nalákat ji k dalším návštěvám.
Datum konání:17.5.2019
Severočeské muzeum v Liberci, Technické muzeum Liberec, IQLANDIA, o.p.s., Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, Dům Jany a Josefa V. Scheybalových, Automuzeum v rodišti Ferdinanda Porsche (Vratislavice nad Nisou), Rodný dům Ferdinanda Porscheho
Zdarma
Oblastní galerie Liberec, příspěvková organizace
Petra Kašková
petra.kaskova@ogl.cz
+420 725 558 413
http://www.ogl.cz
nahoru