Přihlášená muzea a tématické akce

Veřejný sál a Galerie Hraničář
Ústí nad Labem, Prokopa Diviše 1812/7, 400 01
+420 776 448 308
galerie@hranicar-usti.cz

http://www.hranicar-usti.cz

Martina Johnová
galerie@hranicar-usti.cz
Krása brutalismu – Architektura, která budí vášně
Ústecká muzejní a galerijní noc 2018 přináší kulturní slavnost do našeho města a aktivně objevuje jeho okolí. Veřejný sál a Galerie Hraničář nabídne nočním návštěvníkům kromě prohlídky budovy a výstavy i festival s programem pro děti, koncerty, divadlem i jídlem. Mottem pro letošní rok je „Pocta architektuře brutalismu v Ústí nad Labem“. Na rozdíl od toho, jak dnes většina lidí brutalismus vnímá, to byl ve svém čase ambiciózní směr architektury s vizí. Usiloval o to, aby architektura umožňovala lidem žít lepší životy. Pojďte tu krásu objevit s námi!
Datum konání:24.5.2019
Statutární město Ústí na Labem, Muzeum města Ústí nad Labem, Veřejný sál a Galerie Hraničář, Dům umění Ústí nad Labem Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně.
Dobrovolné
Linda Štrymplová
linda.strymplova@mag-ul.cz
http://www.usti-nad-labem.cz
nahoru