Přihlášená muzea a tématické akce

Moravská galerie v Brně
Brno, Husova 18, 662 26
+420 532 169 130
info@moravska-galerie.cz

http://www.moravska-galerie.cz

Michaela Paučo
+420 724 516 672
michaela.pauco@moravska-galerie.cz
Brněnská muzejní noc 2019
Noc otevřených muzeí a galerií.
Datum konání:18.5.2019
Muzeum města Brna, Technické muzeum v Brně, Moravské zemské muzeum, Muzeum romské kultury, Dům umění města Brna, Mendlovo muzeum MU, Muzeum Brněnska, Diecézní muzeum, Knihovna Jiřího Mahena, Národní památkový ústav – ÚOP v Brně, Galerie HaDivadla, Červený kostel, Hvězdárna a planetárium Brno. Brněnská muzea a galerie spolupracují při pořádání akce s Turistickým informačním centrem města Brna a s Dopravním podnikem města Brna, a.s.
Moravská galerie v Brně
Pavla Obrovská
pavla.obrovska@moravska-galerie.cz
+420 773 777 834
http://www.brnenskamuzejninoc.cz/
nahoru