Přihlášená muzea a tématické akce

Galerie výtvarného umění v Náchodě
Náchod, Smiřických 272, 547 01
+420 491 427 321
info@gvun.cz

http://www.gvun.cz

Veronika Mesnerová
+420 491 427 321
+420 606 647 216
info@gvun.cz
Muzejní noc – Via naturae
V pátek 24. května 2019 budou probíhat dopolední a odpolední workshopy pod vedením Hany Šuranské, která získala kladný vztah ke krajině a její vegetaci již v útlém dětství. Dopolední workshopy budou určené zejména objednaným školním skupinám, které si budou moci vyzkoušet přírodninový tisk na grafickém lisu. Odpolední programy bychom rádi pořádali venku před galerií. Program bude pokračovat přednáškou PhDr, Michaela Zachaře s názvem „Mařákova malířská škola a příroda“, na kterou naváže komentovaná prohlídka k výstavě „Flóra, Flóra, Flóra!“ PhDr. Davida Chaloupky s názvem „Tradice malířství květin v českém umění“. Julie Winterová-Mezerová jako nejvýznamnější představitelka tohoto žánru. Další část dne by měla být vyplněna přednáškou o herbářích společně s malým workshopem. Přednáška by měla pojednávat o významu herbářů, o sběru a určování rostlin. Mohlo by jít také o částečnou přípravu rostlin k sušení. Vytvoření i jednoho listu z herbáře apod. Den zakončíme koncertem brněnské kapely hrající taneční swing a francouzský gypsy jazz 30. a 40. let. V repertoáru najdete české, francouzské i americké swingové vypalovačky, proložené temperamentními instrumentálkami po vzoru Django Reinhardta a jeho Hot Club de France. V průběhu celého dne bude možnost posezení v provizorní letní kavárně.
Datum konání:24.5.2019
Zdarma
Galerie výtvarného umění v Náchodě
Veronika Mesnerová
info@gvun.cz
+420 606 647 216
http://www.gvun.cz
nahoru