Přihlášená muzea a tématické akce

Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, příspěvková organizace Libereckého kraje
Česká Lípa, nám. Osvobození 297/1, 470 01
+420 487 824 145
muzeumcl@muzeumcl.cz

http://www.muzeumcl.cz

Jana Jermanová Jakubská
+420 487 824 145
+420 702 000 096
jermanova@muzeumcl.cz
XXVII. Muzejní noc v České Lípě
Návštěvníci si mohou prohlédnout ve večerních hodinách letos jen část bývalého augustiniánského kláštera, a to ambit, Loretu a přilehlou zahradu. V těchto prostorech se uskuteční hudební a taneční vystoupení, ale také divadlo pro děti. V ambitu bude prezentována muzejní sbírka palných zbraní v rámci celoroční výstavy. Nebude chybět ani pestré občerstvení.
Datum konání:6.6.2020
ZUŠ Česká Lípa
ANO 20,- Kč dospělá osoba 10,- Kč děti, senioři, ZTP
Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě
Bc. Jana Jermanová Jakubská, DiS Vedoucí odd. výstav a propagace VMG
jermanova@muzeumcl.cz
487 824 145, 702 000 096
http://www.muzeumcl.cz
nahoru