Přihlášená muzea a tématické akce

Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě
Jihlava, Komenského 10, 586 01
+420 567 301 680
ogv@ogv.cz

http://www.ogv.cz/

Jana Jarošová
+420 567 301 681
jarosova@ogv.cz
Muzejní a galerijní noc v Jihlavě 2020
Portrétování návštěvníků, komentované prohlídky, bohatý program pro děti
Datum konání:12.6.2020
Muzeum Vysočiny Jihlava
nahoru