Přihlášená muzea a tématické akce

Muzeum Českého krasu p.o. - pobočka Městské muzeum v Žebráku
Náměstí 89, Žebrák, 267 53
+420 311 624 101
podatelna@muzeum-beroun.cz

http://www.muzeum-beroun.cz

RNDr. Anna Brotánková
+420 601 374 251
+420 601 374 251
horovice@muzeum-beroun.cz
Muzejní noc a Noc kostelů 2020
Prohlídka výstavy "Proměny dámské módy 1880 -1910" i stálé expozice z dějin města a galerie "malíře Indie" Jaroslava Hněvkovského. Povídání o životě v Žebráku v 19. století, rukodělná dílnička pro děti, komentovaná prohlídka kostela a varhanní koncert. Večer možnost návštěvy Hvězdárny Žebrák a pozorování noční oblohy. Začátek akce v 18 hodin.
Datum konání:5.6.2020
farnost kostela sv. Vavřince v Žebráku, Hvězdárna Žebrák
ve výši 1,- Kč za osobu, dobrovolný příspěvek na provoz kostela
Městské muzeum v Žebráku
RNDr. Anna Brotánková
horovice@muzeum-beroun.cz
+420 601 374 251
http://www.muzeum-beroun.cz
nahoru