Přihlášená muzea a tématické akce

Muzeum města Brna, příspěvková organizace
Špilberk 210/1, 662 24 Brno
+420 542 123 611, +420 542 123 613
muzeum.brno@spilberk.cz

http://www.spilberk.cz

Gabriela Kyzlinková
+420 542 123 675
+420 736 624 138
kyzlinkova@spilberk.cz
Muzejní noc na Špilberku
Program letošní muzejní noci je na nádvořích a hradbách hradu Špilberku v letošním roce zaměřený na 75. výročí konce II. světové války. K vidění tedy bude historická technika, zbraně i uniformy všech válčících velmocí.
Datum konání:16.5.2020
Moravská galerie v Brně, Technické muzeum v Brně, Muzeum města Brna, Moravské zemské muzeum, Muzeum romské kultury, Dům umění města Brna, Mendlovo muzeum MU, Muzeum Brněnska, Diecézní muzeum, Knihovna Jiřího Mahena, Národní památkový ústav – ÚOP v Brně, Galerie HaDivadla, Červený kostel, Hvězdárna a planetárium Brno. Brněnská muzea a galerie spolupracují při pořádání akce s Turistickým informačním centrem města Brna a s Dopravním podnikem města Brna, a.s., který bude během akce provozovat mimořádné dopravní linky na trase mezi jednotlivými do akce zapojenými objekty.
Vstup do nádvoří a na program včetně venkovních aktivit Je zdarma. Vstup do stálých expozic a výstav uvnitř hradu bude zpoplatněn. Výše vstupného zatím není stanovena.
Moravská galerie v Brně
Andrea Vojtěchovská
andrea.vojtechovska@moravska-galerie.cz
+420 532 169 166, +420 602 509 278
http://www.brnenskamuzejninoc.cz/
nahoru