Přihlášená muzea a tématické akce

Oblastní muzeum v Děčíně
Děčín, Čs. mládeže 1/31, 405 02
+420 604 688 868
rosenkrancova@muzeumdc.cz

https://www.muzeumdc.cz

Ilona Rosenkrancová
+420 604 688 868
rosenkrancova@muzeumdc.cz
Muzejní noc
Program bude upřesněn.
Datum konání:19.6.2020
Oblastní muzeum v Děčíně
Ilona Rosenkrancová
rosenkrancova@muzeumdc.cz
+420 604 688 868
https://www.muzeumdc.cz
nahoru